Studijní materiály a informace pro studenty FEL ZČU

 

Materiály a informace k těmto předmětům:

-          Kompletní materiály (prezentace k přednáškám a cvičením) k předmětu KET/POET1 jsou umístěny v Coursewaru na studijním portálu moje.zcu.cz.

 

 

Oznámení studentům:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D.
Katedra technologií a měření FEL ZČU v Plzni
Univerzitní 26, 306 14 Plzeň, (kancelář EK 417, EU 216 – děkanát FEL)
e-mail: tupa@ket.zcu.cz, tel.: 377 634 531
 

Upozornění: Veškeré zde zveřejněné materiály lze používat jen pro účely výuky na ZČU.