Teoretická informatika - Ing. Václav Vais, Ph.D.

 

Nový odkaz na řešené typové příklady ze cvičení zde.

Výsledky zkoušky 22.2.2021 zde.

Výsledky zkoušky 15.2.2021 zde.

Výsledky zkoušky 9.2.2021 16:00 zde.

Výsledky zkoušky 9.2.2021 14:00 zde.

Výsledky zkoušky 1.2.2021 10:00 zde.

Výsledky zkoušky 1.2.2021 08:00 zde.

Výsledky zkoušky 28.1.2021 zde.

Výsledky zkoušky 25.1.2021 10:00 zde.

Výsledky zkoušky 25.1.2021 08:00 zde.

Výsledky zkoušky 21.12.2020 zde.

Doporučená struktura dokumentace k zápočtové úloze z TI zde.

  

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci rušíme zápočtový test v 7. týdnu semestru.

Přednášky i cvičení budou až do odvolání vedeny distančně na platformě MeetGoogle.

Odkaz na schůzku obdrží všichni studenti zapsaní na rozvrhovou akci

na ŠKOLNÍ e-mail cca 15 minut před plánovaným začátkem rozvrhové akce.

  

Cvičení č. 12 - zadání úloh, které budou řešeny, zde.

Cvičení č. 11 - zadání úloh, které budou řešeny, zde.

Cvičení č. 10 - zadání úloh, které budou řešeny, zde.

Cvičení č. 9 - zadání úloh, které budou řešeny, zde.

Cvičení č. 8 - zadání úloh, které budou řešeny, zde.

Cvičení č. 7 - zadání úloh, které budou řešeny, zde.

Cvičení č. 6 - zadání úloh, které budou řešeny, zde.

Cvičení č. 5 - zadání úloh, které budou řešeny, zde.

Cvičení č. 4 - zadání úloh, které budou řešeny, zde.

Cvičení č. 3 - návody k řešení zde.

Cvičení č. 3 - zadání úloh, které budou řešeny, zde.

Cvičení č. 2 - návody k řešení zde.

Cvičení č. 2 - zadání úloh, které budou řešeny, zde.

Cvičení č. 1 - připomenutí některých matematických pojmů zde.

  

Základní organizační informace zde.

Kdy se zapisuje známka? zde.

Vzorový zápočtový test zde.

Vzorová zkoušková písemka zde.

Formáty datových souborů pro některé zápočtové úlohy z TI zde.

Další (rozšířené) formáty datových souborů pro úlohy z TI zde.

       

Ucelený materiál ke konečným automatům a regulárním jazykům otevřít zde

Ucelený materiál k teorii informace a kódování otevřít zde

Materiál k úvodu do logiky otevřít zde

 

UPOZORNĚNÍ - Materiály odkazované výše jsou určeny nejen studentům předmětu KIV/TI.

Rozsahem značně překračují látku z KIV/TI, tak se neučte všechno ..... ☺

  

Slajdy k přednášce 1 - Konečné automaty otevřít zde, stáhnout zde.

Slajdy k přednášce 2 - Úvod do teorie jazyků otevřít zde, stáhnout zde.

Slajdy k přednášce 3 - Gramatiky otevřít zde, stáhnout zde.

Slajdy k přednášce 4 - Gramatiky typu 3 a jejich vztah ke KA otevřít zde, stáhnout zde.

Slajdy k přednášce 5 - Reprezentace jazyků typu 3 otevřít zde, stáhnout zde.

Slajdy k přednášce 6 - Teorie informace, základní pojmy z kódování otevřít zde, stáhnout zde.

Slajdy k přednášce 7 - Bezpečnostní kódy - základní pojmy otevřít zde, stáhnout zde.

Slajdy k přednášce 8 - Lineární kódy otevřít zde, stáhnout zde.

Slajdy k přednášce 9 - Lineární kódy - pokračování otevřít zde, stáhnout zde.

Slajdy k přednášce 10 - Cyklické kódy otevřít zde, stáhnout zde.

Slajdy k přednáškám 11 a 12 - Úvod do logiky otevřít zde, stáhnout zde.

Doplněk k cvičení 13 - Příklady na cyklické kódy a výrokový počet otevřít zde, stáhnout zde.