Teoretická informatika - Ing. Václav Vais, Ph.D.

 

Nový odkaz na řešené typové příklady ze cvičení zde.

Výsledky zkoušky 25.6.2021 zde.

Výsledky zkoušky 18.6.2021 zde.

Výsledky zkoušky 22.2.2021 zde.

Výsledky zkoušky 15.2.2021 zde.

Výsledky zkoušky 9.2.2021 16:00 zde.

Výsledky zkoušky 9.2.2021 14:00 zde.

Výsledky zkoušky 1.2.2021 10:00 zde.

Výsledky zkoušky 1.2.2021 08:00 zde.

Výsledky zkoušky 28.1.2021 zde.

Výsledky zkoušky 25.1.2021 10:00 zde.

Výsledky zkoušky 25.1.2021 08:00 zde.

Výsledky zkoušky 21.12.2020 zde.

Doporučená struktura dokumentace k zápočtové úloze z TI zde.

  

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci rušíme zápočtový test v 7. týdnu semestru.

Přednášky i cvičení budou až do odvolání vedeny distančně na platformě MeetGoogle.

Odkaz na schůzku obdrží všichni studenti zapsaní na rozvrhovou akci

na ŠKOLNÍ e-mail cca 15 minut před plánovaným začátkem rozvrhové akce.

  

Cvičení č. 12 - zadání úloh, které budou řešeny, zde.

Cvičení č. 11 - zadání úloh, které budou řešeny, zde.

Cvičení č. 10 - zadání úloh, které budou řešeny, zde.

Cvičení č. 9 - zadání úloh, které budou řešeny, zde.

Cvičení č. 8 - zadání úloh, které budou řešeny, zde.

Cvičení č. 7 - zadání úloh, které budou řešeny, zde.

Cvičení č. 6 - zadání úloh, které budou řešeny, zde.

Cvičení č. 5 - zadání úloh, které budou řešeny, zde.

Cvičení č. 4 - zadání úloh, které budou řešeny, zde.

Cvičení č. 3 - návody k řešení zde.

Cvičení č. 3 - zadání úloh, které budou řešeny, zde.

Cvičení č. 2 - návody k řešení zde.

Cvičení č. 2 - zadání úloh, které budou řešeny, zde.

Cvičení č. 1 - připomenutí některých matematických pojmů zde.

  

Základní organizační informace zde.

Kdy se zapisuje známka? zde.

Vzorový zápočtový test zde.

Vzorová zkoušková písemka zde.

Formáty datových souborů pro některé zápočtové úlohy z TI zde.

Další (rozšířené) formáty datových souborů pro úlohy z TI zde.

       

Ucelený materiál ke konečným automatům a regulárním jazykům otevřít zde

Ucelený materiál k teorii informace a kódování otevřít zde

Materiál k úvodu do logiky otevřít zde

 

UPOZORNĚNÍ - Materiály odkazované výše jsou určeny nejen studentům předmětu KIV/TI.

Rozsahem značně překračují látku z KIV/TI, tak se neučte všechno ..... ☺

  

Slajdy k přednášce 1 - Konečné automaty otevřít zde, stáhnout zde.

Slajdy k přednášce 2 - Úvod do teorie jazyků otevřít zde, stáhnout zde.

Slajdy k přednášce 3 - Gramatiky otevřít zde, stáhnout zde.

Slajdy k přednášce 4 - Gramatiky typu 3 a jejich vztah ke KA otevřít zde, stáhnout zde.

Slajdy k přednášce 5 - Reprezentace jazyků typu 3 otevřít zde, stáhnout zde.

Slajdy k přednášce 6 - Teorie informace, základní pojmy z kódování otevřít zde, stáhnout zde.

Slajdy k přednášce 7 - Bezpečnostní kódy - základní pojmy otevřít zde, stáhnout zde.

Slajdy k přednášce 8 - Lineární kódy otevřít zde, stáhnout zde.

Slajdy k přednášce 9 - Lineární kódy - pokračování otevřít zde, stáhnout zde.

Slajdy k přednášce 10 - Cyklické kódy otevřít zde, stáhnout zde.

Slajdy k přednáškám 11 a 12 - Úvod do logiky otevřít zde, stáhnout zde.

Doplněk k cvičení 13 - Příklady na cyklické kódy a výrokový počet otevřít zde, stáhnout zde.