Teoretická informatika – Ing. Václav Vais, Ph.D.

 

Přednáška 1 - Konečné automaty

   

Předmět Teoretická informatika P01-01.jpg

Tématické okruhy předmětu P01-02.jpg

Konečné automaty - motivace 1 (hra) P01-03.jpg

Konečné automaty - motivace 2 (elektronika) P01-04.jpg

Konečné automaty - motivace 2 (pokr.) P01-05.jpg

Konečné automaty - motivace 3 (řetězce) P01-06.jpg

Konečné automaty - motivace 3 (pokr.) P01-07.jpg

Konečné automaty - motivace 3 (pokr.) P01-08.jpg

KA - varianty podle výstupu informace P01-09.jpg

Rozpoznávací KA - definice P01-10.jpg

Klasifikační KA, KA s výstupní funkcí - definice P01-11.jpg

Použití různých modelů KA P01-12.jpg

Příklad KA s výstupní funkcí P01-13.jpg

Reprezentace KA - definice P01-14.jpg

Reprezentace KA - tabulka P01-15.jpg

Reprezentace KA - stavový diagram P01-16.jpg

Reprezentace KA - stavový strom P01-17.jpg

Konfigurace KA P01-18.jpg

Chování KA - příklad P01-19.jpg

Chování KA - příklad (dokončení) P01-20.jpg

Přednáška 1 - shrnutí 1 P01-shr1.jpg

Přednáška 1 - shrnutí 2 P01-shr2.jpg

Přednáška 1 - shrnutí 3 P01-shr3.jpg

Přednáška 1 - shrnutí 4 P01-shr4.jpg