Teoretická informatika – Ing. Václav Vais, Ph.D.

 

Přednáška 10 - Cyklické kódy

   

Cyklické kódy - úvod P10-01.jpg

Cyklické kódy - úvod pokr. P10-02.jpg

Okruhy polynomů - operace sečítání P10-03.jpg

Okruhy polynomů - operace násobení P10-04.jpg

Okruhy polynomů - operace dělení P10-05.jpg

Okruhy polynomů modulo q(x) P10-06.jpg

Okruhy polynomů modulo q(x) - příklad P10-07.jpg

Souvislost okruhů polynomů a cyklických kódů P10-08.jpg

Parita jako cyklický kód - příklad P10-09.jpg

Generující mnohočlen P10-10.jpg

Generující matice P10-11.jpg

Kódování informačních znaků P10-12.jpg

Systematické cyklické kódy P10-13.jpg

Systematické cyklické kódy - pokr. P10-14.jpg

HW realizace systematického cyklického kódu P10-15.jpg

Kontrolní mnohočlen P10-16.jpg

Kontrolní matice P10-17.jpg

Cyklické kódy používané v praxi P10-18.jpg

Zabezpečovací vlastnosti různých cyklických kódů P10-19.jpg