Teoretická informatika – Ing. Václav Vais, Ph.D.

 

Přednášky 10 a 11 - Úvod do logiky

   

Deduktivní a induktivní metody P11-01.jpg

Hierarchie logických systémů P11-02.jpg

Základní pojmy výrokového počtu P11-03.jpg

Výrokové spojky P11-04.jpg

Abeceda jazyka výrokového počtu P11-05.jpg

Rekurzivní definice formule výrokového počtu P11-06.jpg

Příklad vyhodnocení složeného výroku pravdivostní tabulkou P11-07.jpg

Tautologie, kontradikce, splnitelná formule P11-08.jpg

Logické funkce jedné proměnné P11-09.jpg

Logické funkce dvou proměnných P11-10.jpg

Logické vyplývání P11-11.jpg

Věty o logickém vyplývání P11-12.jpg

Pravidlo modus ponens, dokazování tautologií P11-13.jpg

Úplný systém axiomů P11-14.jpg

Příklad formálního důkazu tautologické formule P11-15.jpg

Odvozování (netautologicky) pravdivých formulí P11-16.jpg

Teorie, spornost, bezespornost P11-17.jpg

Formální důkaz formule z teorie P11-18.jpg

Příklad formálního důkazu netautologické formule P11-19.jpg

Věta o dedukci, model P11-20.jpg

Pravdivost formule v modelu, model teorie P11-21.jpg

Příklad důkazu formule z teorie P11-22.jpg

Příklad - pokr. P11-23.jpg

Příklad - pokr. P11-24.jpg

Příklad - pokr. P11-25.jpg

Příklad - pokr. P11-26.jpg