KIV / TI - Teoretická informatika
Řešené typové příklady (vypracoval Ing. Petr Lobaz, Ph.D.)

Řešené typové příklady

 1. Vzorový konečný automat - řízení světelné křižovatky
 2. Vzorový konečný automat - zpracování čísla konečným automatem
 3. Konstrukce rozpoznávacích konečných automatů
 4. Gramatiky, derivační stromy
 5. Gramatiky a nedeterministické konečné automaty
 6. Nedeterministické konečné automaty s e-hranami, minimalizace KA a regulární výrazy
 7. Teorie informace
 8. Úvod do teorie kódování
 9. Hammingovy kódy
 10. Cyklické kódy
 11. Logické vyplývání