Známka je do indexu a do STAGu zapsána až poté, co si student přijde svoji písemku prohlédnout. Na písemku by se měli přijít podívat i ti, které jsem ohodnotil známkou 4. Je tak možno učinit v průběhu psaní písemky na následujícím zkouškovém termínu nebo při cestě kolem děkanátu, pokud mne tam zastihnete (v zásadě by to neměl být problém kromě některých střed odpoledne a čtvrtků dopoledne).

 

Pokud jsem písemku ohodnotil stupněm 4 a student se nedostaví nebo o sobě nedá vědět do 14 dnů od termínu zkoušky,  beru to tak, že student nemá o písemku zájem, jeho účast na zkušebním termínu považuji za neúspěšnou a k tomuto pokusu zapisuji do STAGu známku 4.

 

V.Vais