Předměty

Rozcestník pro vše co můžete potřebovat:

POZOR: Vyhněte se (i jen pokusu) o odevzdání cizí práce! Shodné nebo velmi podobné práce nebudou uznány nikomu ze zúčastněných. Navíc budou mít nepříjemné důsledky (ztráta nároku na zápočet) pro všechny zúčastněné strany bez rozdílu, neboť takové jednání je klasifikováno za podvod.

Výsledky – naleznete po přihlášení v portálu u odevzdané práce – v portálu Studium > Moje studium > Semestrální práce > záložka Odevzdané práce).

Databázové systémy 2 (KIV/DB2)

Informační technologie (KIV/ITZS)

Primárně je předmět zařazen v kategorii povinných předmětů studijního programu Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra.

Informatika a výpočetní technika (KIV/IFYER)

Primárně je předmět zařazen v kategorii povinných předmětů studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Fyzioterapie a studijní obor Ergoterapie.

Informační technologie (KIV/IT)

Primárně je předmět zařazen v kategorii povinných předmětů studijního programu Veřejné zdravotnictví, obor Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví a obor Ochrana veřejného zdraví.

Informační technologie (KIV/ITVP)

Primárně je předmět zařazen v kategorii povinných předmětů studijního programu Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra a obor Porodní asistentka.

Úvod do počítačových sítí (KIV/UPS)

Základy informačních systémů (KIV/ZIS)