Orientační přehled hodnocení

Následující seznamy jsou určeny pro upřesnění na co se máte soustředit nebo také na co nezapomenout a co bývá v jednotlivých typech odevzdávaných prací hodnoceno a případně jak. Níže uvedené typy chyb bývají obvykle zásadní samy o sobě, ale jsou uvedeny i chyby méně závažné.

Pro úspěšné splnění předmětu byste se měli orientovat ve všech níže uvedených bodech, bez ohledu na minimální hranici 80 %.

Seznamy můžete považovat jako kontrolní seznam (checklist), zda jste vše splnili ...

Volba téma prezentace

Prezentace

Textový dokument

Tabulkový dokument