Šablona kvalifikační práce Fakulty zdravotnických studií ZČU

Od akademického roku 2018/2019 je v platnosti nová metodika pro kvalifikační práce na FZS. Šablona byla aktualizována 3. 5. 2018.

Níže uvedené dokumenty jsou podkladem pro tvorbu kvalifikační práce studentů Fakulty zdravotnických studií na Západočeské univerzitě v Plzni. Dostupná verze je z 3. 5. 2018 a může sloužit pro vypracování bakalářské (BP) i diplomové práce (DP).

Chci stáhnout šablonu KP FZS ZČU