Šablona kvalifikační práce Fakulty zdravotnických studií ZČU

Od akademického roku 2018/2019 je v platnosti nová metodika pro kvalifikační práce na FZS. Šablona byla aktualizována 28. 1. 2020.

Níže uvedené dokumenty jsou podkladem pro tvorbu kvalifikační práce studentů Fakulty zdravotnických studií na Západočeské univerzitě v Plzni. Dostupné jsou verze z 28. 1. 2020 pro vypracování bakalářské (BP) i diplomové práce (DP).

Chci stáhnout šablonu pro bakalářskou/diplomovou práci na FZS ZČU