Informační technologie (KIV/ITVP)

Orientační plán předmětu

1. týden

2. týden

3. týden

4. týden

5. týden

6. týden

7. týden

8. týden

9. týden

10. týden

11. týden

12. týden