Informatika a výpočetní technika (KIV/IFYER)

Podmínky absolvování

Nutnou podmínkou pro získání zápočtu je zvládnutí 2 zápočtových testů (textový procesor, tabulkový procesor) ve vyhovující kvalitě – splnění požadavků na minimálně 80 %. Dále vypracování prezentace do stanoveného termínu a její následné odprezentování před posluchači.

Studenti budou mít unikátní odborné téma prezentace v rámci jednoho cvičení. Student si téma zvolí samostatně s ohledem na studovaný obor a to nejpozději na 2. cvičení. Vypracovanou prezentaci dle zásad a pravidel tvoby prezentací student odevzdá 3.&nbsk;týden semestru. Pozdní odevzdání bude penalizováno možností pouze jednoho opravného pokusu.

Za aktivní účast na cvičeních student získává bonusové body, ke kterým lze přihlédnout při hodnocení. Stejně tak může student získat bonusové body i za správné vypracování dobrovolných úloh určených k samostatnému procvičení.