Informační technologie (KIV/IT)

Podmínky absolvování

Nutnou podmínkou pro získání zápočtu je zvládnutí dvou zápočtových testů (textový procesor, tabulkový procesor) ve vyhovující kvalitě (tj. splnění požadavků na minimálně 80 %). Dále vypracování prezentace do stanoveného termínu a její následné odprezentování.

Studenti jednoho cvičení budou mít různá témata prezentace. Student si téma zvolí samostatně nejpozději na 3. cvičení. Téma se má vztahovat k oboru studia.

Za aktivní účast na cvičeních student získává bonusové body, ke kterým lze přihlédnout při hodnocení. Stejně tak může student získat bonusové body i za správné vypracování dobrovolných úloh určených k samostatnému procvičení.