Informační technologie 2 (KIV/IT2)

Podmínky absolvování

Nutnou podmínkou pro získání zápočtu je zvládnutí zápočtového testu (tabulkový procesor) ve vyhovující kvalitě (tj. splnění požadavků na minimálně 80 %).

Za aktivní účast na cvičeních student získává bonusové body, ke kterým lze přihlédnout při hodnocení. Stejně tak může student získat bonusové body i za správné vypracování dobrovolných úloh určených k samostatnému procvičení.