Informační technologie (KIV/ITZK)

Podmínky absolvování

Nutnou podmínkou pro získání zápočtu je zvládnutí dvou seminárních prací (textový procesor a tabulkový procesor) ve vyhovující kvalitě (tj. splnění požadavků na minimálně 80 %).

Termíny pro splnění podmínek budou dohodnuty na přednášce.