Předměty

Rozcestník pro vše co můžete potřebovat:

POZOR: Vyhněte se (i jen pokusu) o odevzdání cizí práce! Shodné nebo velmi podobné práce nebudou uznány nikomu ze zúčastněných. Navíc budou mít nepříjemné důsledky (ztráta nároku na zápočet) pro všechny zúčastněné strany bez rozdílu, neboť takové jednání je klasifikováno za podvod.

Výsledky – naleznete po přihlášení v portálu u odevzdané práce – v portálu Studium > Moje studium > Semestrální práce > záložka Odevzdané práce).

Informatika a výpočetní technika (KIV/IVT)

Předmět je zařazen v kategorii povinných předmětů studijních programů a oborů Ergoterapie, Fyzioterapie, Ortotika-protetika, Porodní asistence a Všeobecné ošetřovatelství.

Informační technologie (KIV/ITZK)

Primárně je předmět zařazen v kategorii povinných předmětů studijního programu Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestrakombinované formě studia.

Informační technologie 1 (KIV/IT1)

Primárně je předmět zařazen v kategorii povinných předmětů studijního programu Specializace ve zdravotnictví a oboru Radiologický asistent.

Informační technologie 2 (KIV/IT2)

Primárně je předmět zařazen v kategorii povinných předmětů studijního programu Specializace ve zdravotnictví a oboru Radiologický asistent.