Lucius Annaeus Seneca


Život a dílo - L.A. SENECA

Druhá stránka L. A. S.

XHTML strict webová stránka pro zisk zápočtu- KIV/ZPS Ověřit dodržení syntaxe