Z projektu IV.

Taylorův rozvoj pro exp(-x), cos(x), log(x) a exp(-x^2). Chyba numerické derivace. Fourierova řada pro sign(x). Let hmotneho bodu do bazenu.

exp(-x^2) taylor series cos taylor series log taylor series log taylor series
num derivation error exp(x)(1-x) num derivation error exp(x)(1-x)
sign fourier series sign fourier series fourier series
pool hit
yayy1