Popis displeje PG320240-D


Displej PG320240-D

Displej PG320240-D (přesné označení je PG 320240 WRF-DE4-H-Y4) je výrobek firmy Powertip. Rozlišení displeje v grafickém režimu je 320 x 240 bodů. K podsvícení displeje jsou použity bílé LED. Samotný zobrazovací panel LCD je osazen na základní desce, na které je dále řadič displeje Epson S1D13305 (starší označení SED1335), budiče displeje a paměť RAM o kapacitě 32 kB.

Odporové fólie dotykové obrazovky jsou položeny na zobrazovací panel LCD. Pracují na čtyřvodičovém principu (viz též aplikační poznámky). Ke snímání pozice dotyku je určen obvod ADS7846 (není součástí displeje), který obsahuje spínače a AD převodníky pro určení ohmického odporu mezi vývody odporových fólií.


Programování řadiče SED13305

Pro inicializaci řadiče S1D13305 do základní konfigurace (1 textová a 1 grafická vrstva) lze použít následující parametry (označení parametrů viz popis řadiče S1D13305):

IV = 1

W/S = 0

M2, M1, M0 = 0

WF = 0

FX = 7

FY = 7

C/R = 39

TC/R = 43

L/F = 239

APL = 40

APH = 0

SAD1L = 0x00

SAD1H = 0x00

SL1 = 239

SAD2L = 0xB0

SAD2H = 0x04

SL2 = 239

SAD3L = 0

SAD3H = 0

CRX = 7

CRY = 1

 

Při tomto nastavení je začátek textové stránky v paměti RAM displeje na adrese 0x0000 a začátek grafické stránky na adrese 0x04B0.

Snímání souřadnic dotyku

Obvod ADS7846 obsahuje kompletní budiče a převodníky pro práci s dotykovou obrazovkou. Princip měření souřadnic je popsán též v aplikačních poznámkách. Pro připojení k počítači je obvod vybaven rozhraním SPI.

Poznámka: Pro určení relativní síly přítlaku je nutné znát hodnotu odporu fólie dotykové obrazovky. Pro PG320240 je odpor dotykové fólie ve směru X přibližně 679 Ω, ve směru Y přibližně 392 Ω.


Poslední změna stránky byla provedena 15.02.2006