Zápočet a zkouška z předmětu POT


Testy a zápočty

Pro získání zápočtu je nutné vyhovujícím způsobem napsat test a odevzdat řádně fungující samostatnou práci.

V testu bude ověřována znalost základních operací s čísly integer a float, adresního mechanismu pamětí, práce s adresami (dekódování atd.), souvislosti mezi adresou a mapou adresního prostoru atd.

Test bude hodnocen způsobem vyhověl/nevyhověl. V případě nevyhovujícího testu lze psát ve stanoveném termínu opravný test. V případě neúspěšného napsání opravného testu lze domluvit se cvičícím termín druhého opravného testu. Další opravné testy nejsou možné.

Termín konání testů a opravných testů je uveden v rozvrhu cvičení pro daný semestr.


Zkouška

Zkouška je písemná formou testu. Test obsahuje 25 otázek, každá podle obtížnosti za 2 - 10 bodů. Celkový počet bodů za všechny otázky v testu je 100.

Dalších 10 bodů lze získat za včasné odevzdání samostatné práce.

Povolené pomůcky: kalkulačka, tabulka instrukcí procesoru H8S.

Hodnocení testů:

 Počet bodů   Známka 
  100(110) - 89   výborně
  88 - 67   velmi dobře 
  66 - 46   dobře
  < 46   nevyhověl

 

Některé otázky jsou k nahlédnutí v ukázkovém testu ke zkoušce.


Výsledky zkoušek

Rok 2002/2003

Rok 2003/2004     (dostupné studentům zapsaným na předmět POT).

 


Návrat na hlavní stránku POT.

Poslední změna stránky byla provedena 09.02.2006