Úvod do počítačových architektur

Návod ke druhé samostatné práci

 


Druhá samostatná práce je zaměřena na podrobnější seznámení s architekturou a instrukčním souborem procesoru MIPS.

Úkolem je naprogramovat v asembleru MIPS jednoduchou úlohu a odladit ji s použitím simulátoru SPIM. Cílem je seznámení se specifickými vlastnostmi procesorů s architekturou RISC. Zadávání a odevzdání úloh bude prováděno prostřednictvím aplikace pro odevzdávání prací na portálu ZČU. Každý student si vybere jednu úlohu, řešení musí být odevzdáno podle dále uvedených pravidel.

Kromě toho je nutné funkční úlohu osobně předvést cvičícímu.

Poznámka:    Pokud se ve skupině nebo ročníku vyskytnou dvě stejná zadání, rozhodně se nemohou vyskytnout dvě stejná řešení. Na vysvětlení podobného případu "společnými konzultacemi" apod. nebude brán zřetel.

 

Pro lepší orientaci v seznamu úloh lze použít přehled všech úloh v souhrnné podobě.

V zadání úloh na portálu ZČU je použito následující označení:

Obtížnost 1: algoritmus řešení úlohy je velmi jednoduchý.

Obtížnost 2: řešení úlohy vyžaduje též prostudování příslušného algoritmu.

Další požadavky na řešení:


Pro odevzdání druhé samostatné práce platí následující pravidla:

Při ladění programu použijte na vhodném místě programu krokování po jednotlivých instrukcích a krok za krokem sledujte výsledky provádění jednotlivých instrukcí (obsah registrů) se zapnutou a vypnutou simulací zpoždění instrukce load a skoků. Pochopení činnosti procesoru při provádění třeba jen krátkého programu má větší smysl, než opsání dokonale fungujícího programu, jehož funkci nechápete.

Pro první kroky se simulátorem SPIM je k dispozici stručný návod.


Návrat na úvodní stránku předmětu ÚPA.


Poslední změna stránky byla provedena 18.09.2014