ÚPA - úvod do počítačových architektur


 

Odkaz na stránky přednášejícího zaměřené na předmět ÚPA.


Rozvrh cvičení (2015/2016)

Cvičení z předmětu ÚPA vede v roce 2015/2016  K. Dudáček podle následujícího rozpisu:

Cvičení

Cvičící

Posluchárna

 Úterý 7 - 8   UC328
 Úterý 9 - 10   UC328
 Úterý 11 - 12   UC328

Pro cvičená platí následující rozvrh:

  

1. - 5. týden 

21.9.- 19.10.*)

Úvod do kombinačních a sekvenčních logických obvodů.

6. týden

26.10.

Samostatná práce (konečný automat - konzultační cvičení).

7. týden

2.11.

Instrukční soubor a asembler procesorů RISC, úvod do programování procesoru MIPS.

8. - 10. týden

9.11. - 23.11.

Samostatná práce (program pro procesor MIPS - konzultační cvičení).

  11. týden 30.11.  Adresování pamětí (opakování). Stránkovací a segmentovací mechanismus paměti.

12. týden

7.12.

Paměti CACHE (procvičování).

  13. týden 14.12.  Zápočty.

Rozvrh aktualizován 18.09.2015

*) Datum odpovídá začátku příslušného týdne.

Termíny některých témat na cvičení mohou být v průběhu semestru aktualizovány. Sledujte proto rozvrh i během semestru.

Některá cvičení mohou mít rozvrh upraven podle potřeb cvičícího.


Doplňující materiály ke cvičením

Ke cvičením z návrhu kombinačních a sekvenčních obvodů jsou k dispozici stručné souhrnné materiály (autor L. Pavlas):

Ke cvičením z programování procesoru MIPS:


Pro získání zápočtu je nutné zpracovat dvě samostatné práce. Pokyny k jejich zpracování jsou na samostatných stránkách. Termíny pro odevzdání úloh viz poznámka níže.

Pokyny k vypracování první samostatné úlohy.

Pokyny k vypracování druhé samostatné úlohy.


Přehled získaných zápočtů

Přehled o stavu odevzdaných prací lze získat na portálu ZČU v aplikaci pro odevzdávání prací.


 

Poznámka (platná pro všechny skupiny):

Včasné (do konce 13. týdne, tj. do 18.12.2015, 12:00) získání zápočtu, resp. nároku na zápočet bude u zkoušky bonifikováno přičtením 10 bodů (bližší informace viz přednáška) k výsledku písemné části zkoušky.

Zápočet z předmětu ÚPA je nutné získat nejpozději do 12.2.2016 12:00. Po tomto termínu nebudou přijímány a kontrolovány samostatné práce.