Logo

Jak jsou napsány tyto stránky

Většina stránek je napsána v jednoduchém html kódu tak aby byli co možná nejpřehlednější. Umístěny jsou na serveru Eryx v adresáři public. V tomto kořenovém adresáři nalezneme všechny hlavní dokumenty jako
 • index.html - Úvodní stránka
 • novinky.html - Zde najdeme html kód pro změny a celkovou historii stánek
 • popis.html - Popis USB
 • priklad.html - Příklad komunikace na sběrnici mezi hostitelským PC a tiskárnou Cannon
 • ja.html - Zde je pár informací o mně
 • jak.html - Tato stránka
 • stat.php - Grafické vyhodnocení správných a špatných odpovědí
 • test.php - Testové otázky k dannému tématu.
 • podpis.html - Standardní podpis
Pro vyhodnocení otázek byl použit skriptovací jazyk PHP a celkové výsledky byli zapsány SQL příkazy do databáze. Tyto výsledky jsou zpracovány skriptem stat.php a výsledek je zobrazen ve sloupcovém grafu. Dále jsem použil kaskádní styly, jejichž definice je uvedena v adresáři css souborem home.css. Všechny obrázky použité na stránkách jsou umístěny v adresáři obrázky. Dále zde vidíme složku mysql ve kterém je skript net.php. V tomto skriptu jsou základní příkazy SQL pro vytvoření, změnu a výpis tabulky data. Nyní se podíváme blíže jak lze takovou tabulku vytvořit. Pro spuštění těchto stránek musíme mít k dispozici fungující www a databázový MYSQL server. Pokud se rozhodnete. zprovoznit tyto stránky v prostředí ORION musíme umístit zdrojové texty do adresáře ./public/ a zaregistrovat se pro použití a přístup do databázového serveru. V případě, že by jste si chtěli vyzkoušet tento postup na svém počítači doporučuji si stáhnout PHP triad, kde již je obsaženo www server apache,PHP a MySQL. A vše funguje již po nainstalování a nemusí se tedy nic složitě konfigurovat. Je nutné vytvořit databázi user_eckhard4_otazky a v ní tabulku data, která bude mít pět řádek a tři sloupce. Níže vidíme strukturu tabulky.
otazky ok no
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
V PHP vytvoříme požadovanou tabulku takto.

Zapis do tabulky pro špatnou odpověď je proveden takto

$pocet=mysql_Result($result, $i, "no");
$pocet=$pocet+1;
mysql_query("UPDATE $tabulka SET no=$pocet WHERE otazka=($i+1)");

a pro správnou odpověď následovně

$pocet=mysql_Result($result, $i, "ok");
$pocet=$pocet+1;
mysql_query("UPDATE $tabulka SET ok=$pocet WHERE otazka=($i+1)");

Výsledky jsou graficky znázorněny sloupcovým grafem. Zde jsem využil toho, že obrázek se zobrazí pouze tak velký, jak je zadáno v parametrech tagu img. Použil jsem obrázek červeného(red.jpg) a modrého proužku(blue.jpg) o velikosti 100 x 10 pixelů a podle poměru špatných a dobrých odpovědí nastavím v parametrech tagu img zobrazovanou velikost obrázku.
Dále jsem se pokoušel o vygenerování testu do souboru pdf v paměti počítače. Nepodařilo se mi ovšem zobrazit i přes nastavení správného kódování(cp1250,iso8859-2) některé české znaky. Můj postup byl asi tento.
 • Nejdříve jsem sinainstaloval www server apache pro win32 s PHP a SQL serverem
 • Doinstaloval jsem nejnovější knihovnu pdflib
 • Vytvořil jsem soubor pdf.php do stejného adresáře jsem nakopíroval soubory cp1250.enc a iso8859-2.enc
 • Do pdf.php jsem dopsal tyto řádky
  pdf_set_parameter ($pdf , "Encoding" , "iso8859-2 = cesta\iso8859-2.enc");
  pdf_set_parameter ($pdf , "Encoding" , "cp1250 = cesta\cp1250.enc");
  pdf_set_font($pdf, "Courier", 12, "cp1250");
  pdf_set_text_pos($pdf,260,830);
  pdf_continue_text($pdf, "Příliš žluťoučký kůn úpěl ďábelské ódy");

Věta ve vygenerovaném pdf souboru po té vypadala takto

P íliš žlu ou ký k úp l ábelské ódy

Došel jsem k závěru že fonty v knihovně pdflib neobsahují některé české znaky, proto jsem nechal vygenerovat test bez české diakritiky.

Poslední úpravy této stránky byly provedeny: 16.01.2002
Tuto stránku napsal: Kamil Eckhardt.
Kontrola zdrojoveho textu validatorem.

Valid HTML 4.01!