Logo

Závěrečný test

Pokud jste četli pozorně bude pro vás hračka tento test správně vyplnit. Je to typický zaškrtávací test, kde nemusí být žádná odpověď správná nebo může být správně libovolný počet odpovědí. Tady si můžete vygenerovat test do souboru pro tisk, zatím bez diakritiky.

1. Jaká je maximální přenosová rychlost v režimu "Full speed".
a)1.5Mbps
b)12Mbps
c)120Mbs
2. Jaký bude výsledný řetězec dat pokud na sběrnici jsme naměřily tyto stavy JKKKKJKJK.
a)101110000
b)11110
c)101010101
3.Kde se používá USB zásuvka typu A?
a)jako přípojný bod na zařízení USB.
b)tento typ se může použít na libovolném zařízení.
c)tuto zásuvku najdeme jako výstupy z USB hostitelských PC nebo hubů.
4. Jaký typ přenosu dat je výhodné použít pro tisk na tiskárně.
a)Bulk přenos
b)Isochronní přenos
c)Interupt přenos
5. K čemu slouží handshake paket?
a)Tento paket obsahuje vlastní data posílané do zařízeni nebo do hostitelského počítače.
b)Paket slouží pro přepínání mezi Low a Full režimem.
c)Tento paket obsahuje potvrzení přennosu. Může obsahovat potvrzení jak kladné tak i záporné.


Valid HTML 4.01!