Michal Friesl
OBR Pravděpodobnost a statistika HYPERTEXTOVĚ
Home  Start  Obsah  Úvod  Text  Seznamy: Hesla  Obrázky  Rejstřík  Verze PDF | K tisku
Go BackGo ForwardClosePředchozíDalší  
Verze 2014-02-08

Vznik tohoto materiálu nebyl podporován žádným grantem.
Reklama :-)
Domácí stránka M. F.
Pravděpodobnost a statistika HYPERTEXTOVĚ < >

Slabý zákon velkých čísel

Zákon velkých čísel Pravděpodobnostní míra Výběrový průměr Střední hodnota Střední hodnota Nezávislé náhodné veličiny Náhodná veličina Korelační koeficient Rozptyl Centrální limitní věta Kolmogorovův zákon velkých čísel Kolmogorovův zákon velkých čísel Zákon velkých čísel Předchozí Další Obrázek s vlastním textem stránky ve vektorovém formátu svgz. Nezobrazuje-li se, přejděte k rastrované verzi - viz odkaz RASTROVANĚ úplně dole...
Go BackGo ForwardClose  

M. Friesl: Pravděpodobnost a statistika hypertextově
verze 2014-02-08 HTML, stránka 55 ze 124


navrcholu.cz
Adresa http://home.zcu.cz/~friesl/hpsb/slabzvc.html či rastrovaně Udržuje Michal Friesl, friesl@kma.zcu.cz