Michal Friesl
OBR Pravděpodobnost a statistika HYPERTEXTOVĚ
Home  Start  Obsah  Úvod  Text  Seznamy: Hesla  Obrázky  Rejstřík  Verze PDF | K tisku
Go BackGo ForwardClosePředchozíDalší  
Verze 2014-02-08

Vznik tohoto materiálu nebyl podporován žádným grantem.
Reklama :-)
Statistici na KMA
Pravděpodobnost a statistika HYPERTEXTOVĚ < >

Test o střední hodnotě

Hypotéza Střední hodnota Náhodný výběr Testy střední hodnoty normálního rozdělení Normální rozdělení Statistika (hodnota) Výběrový průměr Výběrový rozptyl Hladina významnosti Kvantil Normální rozdělení Centrální limitní věta Konzistence Kritický obor Předchozí Další Obrázek s vlastním textem stránky ve vektorovém formátu svgz. Nezobrazuje-li se, přejděte k rastrované verzi - viz odkaz RASTROVANĚ úplně dole...
Go BackGo ForwardClose  

M. Friesl: Pravděpodobnost a statistika hypertextově
verze 2014-02-08 HTML, stránka 86 ze 124


navrcholu.cz
Adresa http://home.zcu.cz/~friesl/hpsb/teste.html či rastrovaně Udržuje Michal Friesl, friesl@kma.zcu.cz