Michal Friesl
OBR Pravděpodobnost a statistika HYPERTEXTOVĚ
Home  Start  Obsah  Úvod  Text  Seznamy: Hesla  Obrázky  Rejstřík  Verze PDF | K tisku
Go BackGo ForwardClosePředchozíDalší  
Verze 2014-02-08

Vznik tohoto materiálu nebyl podporován žádným grantem.
Reklama :-)
Statistici na KMA
Pravděpodobnost a statistika HYPERTEXTOVĚ < >

Test významnosti regrese

Lineární regrese Vícerozměrné normální rozdělení Lineární regrese Hypotéza Statistika (hodnota) Koeficient determinace Hladina významnosti Kvantil Fisherovo-Snedecorovo F-rozdělení Rozdělení Regresní model Test Hypotéza Předchozí Další Obrázek s vlastním textem stránky ve vektorovém formátu svgz. Nezobrazuje-li se, přejděte k rastrované verzi - viz odkaz RASTROVANĚ úplně dole...
Go BackGo ForwardClose  

M. Friesl: Pravděpodobnost a statistika hypertextově
verze 2014-02-08 HTML, stránka 101 ze 124


navrcholu.cz
Adresa http://home.zcu.cz/~friesl/hpsb/testreg.html či rastrovaně Udržuje Michal Friesl, friesl@kma.zcu.cz