Slovník astronomických pojmů

Barevná linka

Fáze

Tímto pojmem rozumíme okamžitý stav osvětlení polokoule nějakého tělesa ve sluneční soustavě, tak jak ho pozorujeme ze Země. (Používá se hlavně v souvislosti s Měsícem nebo vnitřními planetami.) Fáze nebeského tělesa se mění tak, jak Země, Slunce a toto těleso mění svoji vzájemnou polohu. Všechny fáze Měsíce, tj. nový měsíc, srpek, půlměsíc, poslední čtvrť a úplněk, jsou pozorovatelné ze Země pouhým okem. Fáze vnitřních planet, Venuše a Merkura, můžeme pozorovat dalekohledem. Mění se od tenkého srpku až po plně osvětlený kotouč. U vnějších planet může být výrazná poslední čtvrť u Marsu, zatímco u Jupitera je velmi slabá. U Saturna a vzdálenějších planet již žádné fáze pozorovat nemůžeme. Fáze se někdy vyjadřují v procentech doby, po kterou je viditelný osvětlený kotouč.

Fáze Venuše

Prvním člověkem, který uviděl fáze Venuše, byl Galileo v roce 1610. Ten si uvědomil, že tvary podobné měsíčním znamenají, že Venuše obíhá kolem Slunce blíž než Země. Jeho pozorování Venuše ukázala, že Slunce by mohlo být ve středu naší sluneční soustavy. Pozorováním fází Venuše vždy po několik dní v měsíci budete schopni určit, zda se k nám Venuše přiblližuje, nebo od nás vzdaluje.

Fáze planety Venuše

Dichotomie

Fáze Merkuru a Venuše, kdy se planeta jeví osvětlena Sluncem přesně do poloviny (tzn. nachází se v kvadratuře) a terminátor má charakter přímky. Tento termín se občas používá k označení půlměsíce.

Terminátor

Hranice mezi osvětlenou a neosvětlenou polokoulí planety nebo měsíce, pozorovaného ze Země. Merkur, Venuše, Mars a Měsíc mají fáze, a proto je možno jejich terminátor pozorovat. Hory na Měsíci způsobují, že jeho terminátor nemá pravidelný tvar.

Fáze Měsíce

Měsíc je společníkem Země v kosmickém prostoru. Jednou za měsíc vykoná úplný oběh Země. Svítí jen odraženým světlem ze Slunce, a tak je pokaždé osvětlena ta jeho polovina, která je otočená ke Slunci, a ta druhá je temná. Jakou část z té osvětlené poloviny můžeme spatřit, závisí na poloze Měsíce na jeho dráze kolem Země. Jak se po ní Měsíc pohybuje, jeho tvar, tak jak se nám jeví, se stále proměňuje. Tyto různé tvary se nazývají fáze. Celý cyklus fází se opakuje po 29,53 dne.

Animace fází Měsíce
Hlavní fáze jsou:
nov první čtvrť
Měsíc - nov Měsíc - první čtvrť
úplněk poslední čtvrť
Měsíc - úplněk Měsíc - poslední čtvrť
Zdroj: Astronomický slovník
Barevná linka
Není-li uvedeno jinak, je povoleno čerpat a zveřejňovat informace na těchto stránkách za podmínky zveřejnění zdroje spolu s odkazem.
© Copyright Astronomický koutek - Ota Kéhar