Tvorba učebních materiálů pomocí FreeCDF

Petr Girg

Setkání uživatelů sw Mathematica 2012
Projekty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Matematika pro inženýry 21. století - inovace výuky matematiky na technických školách v nových podmínkách rychle se vyvíjející informační a technické společnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0332

Doba realizace: 1.9.2009 – 30.8.2012

Příjemce: VŠB - TU Ostrava

Partner projektu: ZČU v Plzni

http://mi21.vsb.cz
Matematika pro inženýry 21. století

Cílem projektu "Matematika pro inženýry 21. století" je přizpůsobit vysokoškolské učebnice matematiky a některých odborných kurzů potřebám inženýrů druhé dekády 21. století. Tyto potřeby jsou ovlivněny rychlým zvyšováním výpočetních kapacit moderních počítačů. Díky tomuto nezadržitelnému pokroku inženýři stále častěji používají komplikované softwarové produkty založené na nových matematických metodách šitých na míru počítačům. Tím odpadá nudná rutina dlouhých úprav výrazů, na druhou stranu se však inženýři potýkají s moderními metodami založenými na matematických pojmech, se kterými se ve stávajících kurzech matematiky buďto nesetkají vůbec nebo v nevhodné formě.

http://mi21.vsb.cz
Typické použití FreeCDF.

Zdroj: A Guide to CDF Licensing Options

Publikování FreeCDF nutno kontaktovat Wolfram
Volně dostupné a šiřitelné CDF e-knihy a aplikace X
Volně šiřitelné aplikace podporující knihu nebo publikaci (volnou i komerční) X
CDF aplikace s přístupem na základě předplatného X
CDF e-kniha nebo aplikace chráněná jinou licencí, než je FreeCDF licence XVýukové materiály FreeCDF nutno kontaktovat Wolfram
Volně dostupné a šiřitelné CDF kurzy X
On-line testy, domácí úkoly, sylaby pro použití ve vlastní výuce X
CDF soubory nebo balíčky CDF souborů typu Wolfram Demonstrations chráněné licencí a nabízené školám XCDF Licence zde (Raději nepřekládám.)

Computable Document Format (CDF) is a free public format. Under the Wolfram FreeCDF terms of use, your CDF documents along with their content carry the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). By deploying your work as FreeCDF with any Wolfram product, you accept and agree to be bound by the terms of this license. Attribution Requirements FreeCDF files require attribution as follows:


Srovnání CDF Player, CDF Player Pro a Mathematica.

Podrobné srovnání naleznete zde.


Interaktivní a dynamické prvky CDF Player CDF Player Pro Mathematica
Dynamické konstrukce jiné než Manipulate. X X X
Ovládací prvky: slidery, popup menu, tlačítka, lokátory a checkboxy. X X X
Otáčení 3D grafiky. X X X
Zobrazení numerických hodnot sliderů. X X X
Možnost zašifrování zdrojového kódu. X X
Vyhodnocení vstupních buněk. X X
Editace vstupních buněk. XInput/Output CDF Player CDF Player Pro Mathematica
Vstup z klávesnice - numerický vstup. X X X
Vstup z klávesnice - textový vstup. X X
Import dat (všechny formáty). X X
Export dat (všechny formáty)*. X X
Ukládání souborů*. X X
Přístup k zdrojům "Wolfram-curated data". X X X
Propojení s databázemi*. X X
Vytváření dynamických dokumentů. X XDostupné platformy uvšech tří produktů: Windows 7, Vista, XP, Mac OS X 10.5+ (Universal), Linux.


Ukázka použití FreeCDF na webu


Kvadratické plochy


Vložený kód do stránky.
<script type="text/javascript" src="http://www.wolfram.com/cdf-player/plugin/v2.1/cdfplugin.js"></script>
< script type="text/javascript">
var cdf = new cdfplugin();
cdf.embed('KvadrikyPekne.cdf', 773, 584);
</script>
Kombinace FreeCDF a MathJax

Sferické a cylindrické souřadnice
Vložený kód do stránky.
<script type="text/javascript"
   src="http://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js?config=TeX-AMS-MML_HTMLorMML">
</script>Toto je \(\TeX\)ovsky vysázený inline vzoreček \(1+1=2\) a toto je rovnice na zvláštním řádku \[1+1=2\,.\]

Vložený kód do stránky - inline
\(1+1=2\)


Vložený kód do stránky - rovnice na zvláštní řádek
\[1+1=2\]
Další ukázky použití FreeCDF na webu


Grafy funkcí


Křivočaré souřadnice