Verze pro tisk

Jak mě můžete kontaktovat

Adresa:
Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta strojní – Regionální technologický institut
Univerzitní 8
306 14, Plzeň
E-mail:
Andrey E-mail