Základy informačních systémů (KIV/ZIS) - semestrální práce

Každý student předmětu KIV/ZIS musí samostatně vypracovat semestrální práci.

Pokyny pro vypracování semestrální práce:

 • Proveďte datovou analýzu a navrhněte strukturu vícetabulkové databáze, v níž se bude vyskytovat alespoň jedna vazba typu M:N.
 • Databázi vytvořte v prostředí MS Access.
 • Navrženou databázi naplňte skutečnými nebo fiktivními daty.
 • Vytvořte v SQL kolekci výběrových dotazů nad databází zahrnující nejméně:
  • dotaz nad jednou tabulkou, s kritériem složeným alespoň ze dvou podmínek
  • dotaz s parametrem
  • dotaz nad více tabulkami s jednoduchým kritériem
  • dotaz s využitím klauzule GROUP BY, příp. HAVING a souhrnné funkce
 • Připravte krátkou (cca 3 minuty) prezentaci projektu v prostředí MS PowerPoint obsahující:
  • formulaci problému
  • 2 x navržený E-R-A model (před rozkladem i po rozkladu vazby M:N)
  • popis tabulek
  • příklad výběrových dotazů v SQL
  • zhodnocení

Odevzdání semestrální práce

 • Důrazně se doporučuje nechat si ERA model zkontrolovat před zahájením samotné práce v MS Access
 • Odevzdání práce je možné (a vhodné) již během semestru, tak aby bylo možné prezentovat odevzdanou práci v posledním týdnu semestru
 • Mezní termín odevzdání 1.6.2018
 • Databázi z MS Access (soubor s příponou .accdb případně .mdb) odevzdejte na portálu pomocí portletu Odevzdávání prací, který je dostupný po přihlášení jak na stránkách předmětu ZIS v Courseware tak i v menu Moje studium
 • Pokyny pro odevzdaní práce přes portál:
  • Portlet pro odevzdání práce lze najít na portal.zcu.cz -> Courseware -> Moje předměty -> KIV/ZIS -> Samostatná práce (v dolní části stránky)
  • Vyberte správný okruh a téma v sekci KIV/ZIS - Prezenční studenti - Okruh: SP - Prezenční - Semestrální práce - prezenční studium, Téma: Cheb, Plzeň - Ing. Tomáš Potužák, Ph.D. - Studenti prezenčního studia Cheb, Plzeň - vedoucí cvičení Ing. Tomáš Potužák, Ph.D.
  • Pokud je třeba se na téma přihlásit (ikonka dveří v pravém horním rohu tématu), přihlaste se
  • Klikněte na tlačítko pro odevzdání práce (ikonka diskety v pravém horním rohu tématu)
  • Vyberte soubor se semestrální prací a odevzdejte ho

Hodnocení

Zápočet bude udělen pouze za samostatně zpracovanou, včas odevzdanou a odprezentovanou (!) úlohu. Ke zkoušce se nepřenášejí žádné body.

Témata semestrálních prací

 • Témata prací budou doplněna během prvního týdne semestru