Základy informačních systémů (KIV/ZIS) - semestrální práce

Každý student předmětu KIV/ZIS musí samostatně vypracovat semestrální práci.

Pokyny pro vypracování semestrální práce:

 • Proveďte datovou analýzu a navrhněte strukturu vícetabulkové databáze, v níž se bude vyskytovat alespoň jedna vazba typu M:N.
 • Databázi vytvořte v prostředí MS Access.
 • Navrženou databázi naplňte skutečnými nebo fiktivními daty.
 • Vytvořte v SQL kolekci výběrových dotazů nad databází zahrnující nejméně:
  • dotaz nad jednou tabulkou, s kritériem složeným alespoň ze dvou podmínek
  • dotaz s parametrem
  • dotaz nad více tabulkami s jednoduchým kritériem
  • dotaz s využitím klauzule GROUP BY, příp. HAVING a souhrnné funkce
 • Připravte krátkou (cca 3 minuty) prezentaci projektu v prostředí MS PowerPoint obsahující:
  • formulaci problému
  • 2 x navržený E-R-A model (před rozkladem i po rozkladu vazby M:N)
  • popis tabulek
  • příklad výběrových dotazů v SQL
  • zhodnocení

Odevzdání semestrální práce

 • Důrazně se doporučuje nechat si ERA model zkontrolovat před zahájením samotné práce v MS Access
 • Odevzdání práce je možné (a vhodné) již během semestru, tak aby bylo možné prezentovat odevzdanou práci v posledním týdnu semestru
 • Mezní termín odevzdání 2.6.2017
 • Databázi z MS Access (soubor s příponou .accdb případně .mdb) odevzdejte na portálu pomocí portletu Odevzdávání prací, který je dostupný po přihlášení jak na stránkách předmětu ZIS v Courseware tak i v menu Moje studium
 • Pokyny pro odevzdaní práce přes portál:
  • Portlet pro odevzdání práce lze najít na portal.zcu.cz -> Courseware -> Moje předměty -> KIV/ZIS -> Samostatná práce (v dolní části stránky)
  • Vyberte správný okruh a téma v sekci KIV/ZIS - Prezenční studenti - Okruh: SP - Prezenční - Semestrální práce - prezenční studium, Téma: Cheb, Plzeň - Ing. Tomáš Potužák, Ph.D. - Studenti prezenčního studia Cheb, Plzeň - vedoucí cvičení Ing. Tomáš Potužák, Ph.D.
  • Pokud je třeba se na téma přihlásit (ikonka dveří v pravém horním rohu tématu), přihlaste se
  • Klikněte na tlačítko pro odevzdání práce (ikonka diskety v pravém horním rohu tématu)
  • Vyberte soubor se semestrální prací a odevzdejte ho

Hodnocení

Zápočet bude udělen pouze za samostatně zpracovanou, včas odevzdanou a odprezentovanou (!) úlohu. Ke zkoušce se nepřenášejí žádné body.

Témata semestrálních prací

 1. KVĚTINÁŘSTVÍ

  V květinářství mají různé druhy zboží (květiny, ozdoby, doplňky atd.). Jeden dodavatel dodává více zboží, ale jedno zboží je dodáno vždy od jednoho dodavatele. Květinářství se vyrábí několik květinových vazeb. Každá se může skládat z více kusů různého zboží a jedno zboží může být obsaženo ve více vazbách.

  Uvažujte minimálně tyto typy entit a vztahů: Květinová vazba, Druh zboží, Zboží, Dodavatel

 2. ROZVRH

  V učebně probíhá výuka různých předmětů, předmět může být vyučován v různých učebnách. Vyučující může vyučovat i více předmětů, tentýž předmět může vyučovat i více osob. Předmět má obvykle více rozvrhových akcí. Na každý předmět může být zapsáno více studentů, student si zapisuje řadu předmětů.

  Uvažujte minimálně tyto typy entit a vztahů: Učebna, Učitel, Předmět, Rozvrhová akce, Student

 3. MINUTKA

  V provozovně rychlého občerstvení je každému z obsluhujícího personálu přiděleno vždy několik stolů. Hosté si objednávají z nabídky nápojů, salátů, rychlého občerstvení, zákusků a pohárů. Každá objednávka tak může obsahovat i různé druhy z nabízeného sortimentu.

  Uvažujte minimálně tyto typy entit a vztahů: Obsluha, Menu, Stůl, Objednávka

 4. AUTOSERVIS

  Zaměstnanci autoservisu poskytují služby svým zákazníkům na základě přijaté zakázky. Zakázka může obsahovat i více požadovaných služeb, každou zakázku vyřizuje vždy jeden pracovník autoservisu.

  Uvažujte minimálně tyto typy entit a vztahů: Zaměstnanec, Zákazník, Zakázka, Služba

 5. ZAMĚSTNÁNÍ

  V jednotlivých lokalitách (krajích) jsou nabízena volná pracovní místa v nejrůznějších profesích. Více podobných profesí spadá do jednoho oboru. Pro každou profesi může být nabízeno více volných pracovních míst. Každé pracovní místo je zcela konkrétní a jsou u něj uvedeny nejrůznější požadavky, které se týkají např. praxe, jazykových znalostí apod.

  Uvažujte minimálně tyto typy entit a vztahů: Lokalita, Obor, Profese, Pracovní místo, Požadavek

 6. CESTOVNÍ KANCELÁŘ

  Cestovní kancelář nabízí tuzemské i zahraniční zájezdy s různým typem dopravy. Každý zájezd má na starosti jeden pracovník CK, který však může zařizovat zájezdů několik. Klient může být přihlášen na více zájezdů a na jeden zájezd může jet více klientů.

  Uvažujte minimálně tyto typy entit a vztahů: Pracovník CK, Klient, Zájezd, Typ dopravy

 7. BANKY

  Banka spravuje celou škálu kont (účtů) svých klientů. Klient může mít více kont u jedné banky (různá měna, různý charakter – běžný účet, spořicí účet apod.) a zároveň může mít konta u více bank. K jednomu účtu navíc může přistupovat více klientů.

  Uvažujte minimálně tyto typy entit a vztahů: Banka, Konto, Typ konta, Klient

 8. PROJEKTY

  Pracovníci v různých odděleních firmy pracují na jednom i více projektech různých typů (státní zakázka, soukromá zakázka, grant, …). Každý projekt je evidován jen v jednom oddělení (odkud je jeho hlavní řešitel), ostatní řešitelé mohou být z různých oddělení. Každý pracovník má úvazek jen v jednom oddělení.

  Uvažujte minimálně tyto typy entit a vztahů: Pracovník, Oddělení, Projekt, Typ projektu