docent

   

 

Západočeská univerzita v Plzni

Obsah obrázku savci, černá, hledání, stojící

Popis byl vytvořen automaticky

e-mail:

 vavra@kma.zcu.cz

telefon:

 377 63 2615

kancelář:

 UC208

 

 

Fakulta aplikovaných věd

Náhled

Vnitřní průmět

 

 

 

Katedra matematiky

 

Odborný zájem

Aplikace teorie informace a statistické metody

Aplikace kybernetiky v netechnických oblastech

Zpracování dat ve finančnictví a ekonomii

Výuka

Předmět

Obsah

Přednásky

Doplňky

Testy – vzorové práce

Statistická analýza 1

SA1

SA1

SA1

SA1

Vybrané statistické metody

VSM

VSM

VSM

 

 

Rozvrh a úřední hodiny

 

Zajímavé odkazy

 Česká národní banka

  www.cnb.cz

Trading Komerční banky a.s.

trading.koba.cz

Ministerstvo financí ČR

www.mfcr.cz

Burza cenných papírů Praha

www.pse.cz

Informace o nezaměstnanosti v ČR

https://www.mpsv.cz/web/cz/statistiky

  Český statistický úřad

  www.czso.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu

www.mpo.cz

 

 

 „Centrální banka“ USA

  Board of Governors of the Federal Reserve System

Evropská centrální banka

www.ecb.int

Bank of England

Bank of England

US Bureau of the Census

Census Bureau Home Page

National Statistics Office UK

National Statistics Online

 

 

  Texty o měření a řízení rizika

  www.defaultrisk.com

  Ekonomické a ekonometrické texty

  papers.ssrn.com

  Ekonomické texty

  NBER Working Papers

 

 

Cowlesova nadace

Cowles Foundation Discussion Papers, 1955-2007

Formuláře daňových

Daňová přiznání

 

Publikace

2020

MAREK, P. ., VÁVRA, F. . Comparison of Home Advantage in European Football Leagues. Risks, 2020, roč. 8, č. 3, s. 1-13. ISSN: 2227-9091

 Detail

2019

SEDIVÁ, B., VÁVRA, F. Risk events for two random processes. In Journal of Applied Mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2019. s. 1050-1056. ISBN: 978-1-5108-8214-0 , ISSN: 1337-6365

 Detail 

MAREK, P., VÁVRA, F. Sports Betting Arbitrage in English Football. In 18th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2019 - Proceedings. Bratislava: SPEKTRUM STU, 2019. s. 793-802. ISBN: 978-80-227-4884-1

 Detail

MAREK, P., VÁVRA, F. Sports Betting Arbitrage in English Football. Bratislava, Slovensko, 2019.

 Detail

2018

MAREK, P., VÁVRA, F. Comparison of Home Team Advantage in English and Spanish Football Leagues. In 17th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2018 - Proceedings. Bratislava: SPEKTRUM STU, 2018. s. 724-732. ISBN: 978-80-227-4765-3

 Detail

MAREK, P., VÁVRA, F. Comparison of Home Team Advantage in English and Spanish Football Leagues. Bratislava, Slovensko, 2018.

 Detail

2017

MAREK, P., VÁVRA, F. Home Team Advantage in English Premier League. Padova, Itálie, 2017.

 Detail

MAREK, P., VÁVRA, F. Home Team Advantage in English Premier League. In Mathsport International 2017 Conference Proceedings. Padova: Padova University Press, 2017. s. 244-254. ISBN: 978-88-6938-058-7

 Detail

VÁVRA, F., OUPAL, T. Konkordance mezi časovými řadami kurzů měn, statisticko-pravděpodobnostní pohled.. In FINANCIAL MANAGEMENT OF FIRMS AND FINANCIAL INSTITUTIONS, 11th International Scientific Conference - Proceedings. Ostrava: VSB-Technical University of Ostrava, Czech Republic, 2017. s. 907-914. ISBN: 978-80-248-4139-7 , ISSN: 2336-162X

 Detail

OUPAL, T., VÁVRA, F. Nonparametric Kernel Regression and Its Real Data Application. In 35th International Conference Mathematical Methods in Economics, MME2017, Conference Proceedings. Hradec Králové: Faculty of Informatics and Management, University of Hradec Králové, 2017. s. 813-818. ISBN: 978-80-7435-678-0

 Detail

KROUPA, L., VÁVRA, F., NOVÝ, P. Statistic of Quasi-Periodical Signal with Random Period ? First Application on Vocal Cords Oscillation. In 16th CONFERENCE ON APPLIMAT MATHEMATICS APLIMAT 2017 PROCEEDINGS. Bratislava: Vydavatežstvo Spektrum STU, Bratislava, 2017. s. 905-911. ISBN: 978-80-227-4650-2

 Detail

2016

MAREK, P., OUPAL, T., VÁVRA, F. Efficient Distribution of Investment Capital. Liberec, ČR, 2016.

 Detail

MAREK, P., OUPAL, T., VÁVRA, F. Efficient Distribution of Investment Capital. In 34th International Conference Mathematical Methods in Economics, MME2016, Conference Proceedings. Liberec: Technical University of Liberec, 2016. s. 540-545. ISBN: 978-80-7494-296-9

 Detail

PESTA, J., SLÍPKA, J., VOHLÍDKOVÁ, M., ETTLER, T., NOVÝ, P., VÁVRA, F. Kinematika hlasivek-nové parametry hodnocení. Otorinolaryngologie a foniatrie, 2016, roč. 65, č. 2, s. 88-96. ISSN: 1210-7867

 Detail

2015

VÁVRA, F., OUPAL, T. Financing of renewal of assets by depreciation. In 33rd International Conference Mathematical Methods in Economics, MME2015, Conference Proceedings. Cheb: University of West Bohemia, 2015. s. 870-875. ISBN: 978-80-261-0539-8

 Detail

OUPAL, T., VÁVRA, F. Possibilities of Trend Component Estimation. In Financial Management of Firms and Financial Institutions, 10th International Scientific Conference - Proceedings. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2015. s. 1326-1333. ISBN: 978-80-248-3865-6 , ISSN: 2336-162X

 Detail

2014

VÁVRA, F., MAREK, P. Money - Models of "Time" and Distance Between Risk Events = Čas jsou peníze ? modely ?dob? a odstupů mezi rizikovými událostmi. In Managing and modelling of financial risks 7th international scientific conference. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2014. s. 850-857. ISBN: 978-80-248-3631-7

 Detail

2012

OUPAL, T., VÁVRA, F. Rizikové události, statistické pojetí. In Řízení a modelování finančních rizik. Ostrava: VSB ? Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 628-633. ISBN: 978-80-248-2835-0

 Detail

2011

VÁVRA, F., OUPAL, T., WAGNEROVÁ, E., MAREK, P., HANZAL, Z. Inflation rate prediction ? a statistical approach. In Finanční řízení podniků a finančních institucí. Ostrava: VSB ? Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 552-559. ISBN: 978-80-248-2494-9

 Detail

2010

PESTA, J., SLÍPKA, J., NOVÝ, P., VÁVRA, F. Hodnocení kvality závěru glottis. Otorinolaryngologie a foniatrie, 2010, roč. 59, č. 4, s. 190-196. ISSN: 1210-7867

 Detail

SEDIVÁ, B., WAGNEROVÁ, E., VÁVRA, F., OUPAL, T., MAREK, P. Statistical Monitoring of Failures - Methods and Use. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010. Brno: Brno University of Technology, 2010. s. 611-615. ISBN: 978-80-214-4094-4

 Detail

2009

VÁVRA, F., SEDIVÁ, B., NOVÝ, P., OUPAL, T., MAREK, P., WAGNEROVÁ, E. Aplikace vybraných obecných ekonomických a spolehlivostních modelů pro společnost ČEPS. 2009.

 Detail

VÁVRA, F., OUPAL, T., WAGNEROVÁ, E., MAREK, P. Economical and Financial view of Ageing. In Finanční řízení podniků a finančních institucí. Ostrava: Vysoká Skola báňská - Technická univerzita, 2009. s. 453-460. ISBN: 978-80-248-2059-0

 Detail

VÁVRA, F., OUPAL, T., WAGNEROVÁ, E., MAREK, P. Economical and Financial view of Ageing. Ostrava, 2009.

 Detail

VÁVRA, F., SEDIVÁ, B., NOVÝ, P., OUPAL, T., MAREK, P., WAGNEROVÁ, E. Intervaly spolehlivosti intenzity poruch a spojená problematika 1. 2009.

 Detail

2008

VÁVRA, F., PAVELKA, T., SEDIVÁ, B., VOKÁČOVÁ, K., MAREK, P., NEUMANOVÁ, M. Ratio statistics. In ROBUST 2008. Praha: JČMF, 2008. s. 479-486. ISBN: 978-80-7015-004-7

 Detail

VÁVRA, F., NOVÝ, P. VaR - analýza citlivosti, korekce. In Řízení a modelování finančních rizik. Ostrava: VSB - TU, 2008. s. 299-305. ISBN: 978-80-248-1846-7

 Detail

2007

VÁVRA, F., NOVÝ, P., NEUMANOVÁ, M., VOKÁČOVÁ, K. Estimations based on cross-entropy. In Summer School DATASTAT 06. Brno : Masarykova univerzita , 2007. s. 257-262. ISBN: 978-80-210-4493-7

 Detail

VOHLÍDKOVÁ, M., PESTA, J., SLÍPKA, J., NOVÝ, P., VÁVRA, F. Hodnocení kvality hlasu u pacientů s jednostrannou obrnou zvratného nervu během hlasové rehabilitace . Praha, 2007.

 Detail

NOVÝ, P., VÁVRA, F., PESTA, J., MAREK, P. Parameter Identification from Phoniatrical Examinations. In Summer School DATASTAT 06. Brno : Masarykova univerzita , 2007. s. 221-234. ISBN: 978-80-210-4493-7

 Detail

RَIČKA, J., NOVÝ, P., VÁVRA, F., BOLEK, L., BENES, J. Pyramid Projection - Validation of a New Method jof Skin Defect Measurement. Physiological Research, 2007, roč. 56, č. Suppl. 1, s. 99-105. ISSN: 0862-8408

 Detail

VÁVRA, F., NOVÝ, P., MAREK, P., NEUMANOVÁ, M., VOKÁČOVÁ, K. Some problems of trend identification and estimation. In Aplimat 2007. Bratislava: Slovak University of Technology, 2007. s. 471-478. ISBN: 978-80-969562-4-1

 Detail

VÁVRA, F., NOVÝ, P., MAREK, P., NEUMANOVÁ, M., VOKÁČOVÁ, K. Some problems of trend identification and estimation . In Aplimat 2007. Bratislava: Slovak University of Technology , 2007. s. 105-105. ISBN: 978-80-969562-9-6

 Detail

2006

VÁVRA, F., NOVÝ, P., REISMÜLLEROVÁ, L., VOKÁČOVÁ, K., NEUMANOVÁ, M. Discrete kernels. Austrian Journal of Statistics, 2006, roč. 35, č. 2-3, s. 365-370. ISSN: 1026-597X

 Detail

VÁVRA, F., NOVÝ, P., NEUMANOVÁ, M. Metodika výpočtu ekonomické doby životnosti. 2006.

 Detail

MARTINEC, P., VÁVRA, F., NOVÝ, P., SEDLÁČEK, J., KADERA, M. Metodika řízení a optimalizace údržby zařízení přenosové soustavy - teoretický model. 2006.

 Detail

NEUMANOVÁ, M., VÁVRA, F., NOVÝ, P., NETRVALOVÁ, A. Model informačního vlivu a dezinformace. In Robust 2006. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2006. s. 243-327. ISBN: 80-7015-073-4

 Detail

VÁVRA, F., NOVÝ, P., NEUMANOVÁ, M., NETRVALOVÁ, A. Model informačního vlivu a dezinformace . In Robust´2006. Praha: Česká statistická společnost, 2006. s. 29-29.

 Detail

VÁVRA, F., NOVÝ, P., VOKÁČOVÁ, K., NEUMANOVÁ, M. Shannon´s model of communication. In Current research in information sciences and technologies. Multidisciplinary approaches to global information systems. Vol. II. Badajoz: Instituto Abierto del Conocimento, 2006. s. 62-66. ISBN: 84-611-3105-3

 Detail

VOHLÍDKOVÁ, M., PESTA, J., SLÍPKA, J., NOVÝ, P., VÁVRA, F. Srovnání akustických a optických metod vySetření hlasu u pacientů s patologickými nálezy na hlasivkách . Ostrava, 2006.

 Detail

VÁVRA, F., NOVÝ, P., NETRVALOVÁ, A., NEUMANOVÁ, M., VOKÁČOVÁ, K. Transformation and probability models. In Aplimat. Bratislava: Slovak University of Technology, 2006. s. 625-632. ISBN: 80-967305-7-6

 Detail

2005

VÁVRA, F., NOVÝ, P., MASKOVÁ, H., NETRVALOVÁ, A. Distortion of probability models. In Aplimat 2005. Bratislava: Slovak University of Technology, 2005. s. 561-567. ISBN: 978-80-969264-2-8

 Detail

VÁVRA, F., NOVÝ, P. Predikční schopnosti swapových sazeb. In Finanční řízení podniků a finančních institucí. Ostrava: VSB-TU , 2005. s. 461-467. ISBN: 80-248-0938-9

 Detail

2004

VOJTÍSKOVÁ, M., MASKOVÁ, H., NETRVALOVÁ, A., NOVÝ, P., SPÍRALOVÁ, D., VÁVRA, F., ZMRHAL, D. Informace a dezinformace - statistický pohled . In ROBUST 2004. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků , 2004. s. 193-199. ISBN: 80-7015-972-3

 Detail

VÁVRA, F., NOVÝ, P., MASKOVÁ, H., VOJTÍSKOVÁ, M., NETRVALOVÁ, A. Morphological filtration for time series. In Aplimat 2004. Bratislava: Slovak University of Technology, 2004. s. 983-989. ISBN: 80-227-1995-1

 Detail

PESTA, J., KASL, Z., VOHLÍDKOVÁ, M., NOVÝ, P., VÁVRA, F. Pooperační objektivní posouzení hlasu . Plzeň, 2004.

 Detail

NOVÝ, P., VÁVRA, F. Programový systém funkční diagnostiky hlasivek . 2004.

 Detail

NOVÝ, P., VÁVRA, F. Programový systém měření velikosti defektů . 2004.

 Detail

VÁVRA, F., NOVÝ, P., MASKOVÁ, H. Voice range profile and problem of fundamental frequency. In Summer school DATASTAT 03. Brno: Masaryk Univerzity, 2004. s. 387-398. ISBN: 80-210-3564-1

 Detail

NOVÝ, P., VÁVRA, F., VOJTÍSKOVÁ, M. Voice range profile examination method and its applications . In Summer school DATASTAT 03. Brno: Masaryk Univerzity, 2004. s. 257-271. ISBN: 80-210-3564-1

 Detail

2003

VOJTÍSKOVÁ, M., MASKOVÁ, H., NETRVALOVÁ, A., NOVÝ, P., VÁVRA, F., ZMRHAL, D. Application of insurance methods in power engineering. In APLIMAT 2003. Bratislava : Slovak University of Technology , 2003. s. 467-472. ISBN: 8022718130

 Detail

VÁVRA, F., NOVÝ, P., VOJTÍSKOVÁ, M., MASKOVÁ, H., ZMRHAL, D. Heuristic model of risk in insurance companies. In Modelování a řízení finančních rizik. Ostrava: Vysoká Skola báňská - Technická univerzita , 2003. s. 228-233.

 Detail

VÁVRA, F., NOVÝ, P., MASKOVÁ, H., VOJTÍSKOVÁ, M., ZMRHAL, D. Nonparametric estimations of non-negative random variables distributions. Kybernetika, 2003, roč. 39, č. 3, s. 341-346. ISSN: 0023-5954

 Detail

2002

VÁVRA, F., NOVÝ, P. Programový systém zpracování foniatrických dat. 2002.

 Detail

2001

VOSTRACKÝ, Z., NOVÝ, P., KOTOUČ, T., SEDLÁČEK, J., VÁVRA, F. Semiparametric model of reliability and economy of power equipment. Paris, 2001.

 Detail

NOVÝ, P., VÁVRA, F. Řídící systém audiometru pro automatické vyhledávání prahu percepce. 2001.

 Detail