Studijní materiály

Literatura

Typografická pravidla

Textové dokumenty

Tabulkové procesory

Prezentace

Bakalářská a diplomová práce

Níže uvedené dokumenty vznikly jako kvalifikační práce pro studenty Fakulty zdravotnických studií na Západočeské univerzitě v Plzni. Dostupná verze je z 13. 2. 2015. Může sloužit pro vypracování bakalářské (BP) nebo diplomové práce (DP). Aktuální požadavky na BP/DP se mohou lišit.