Metody

Pro tento projekt byly zvoleny nástroje geografického informačního systému (GIS). Projekt použije data, která se v jeho rámci podaří z geografických informačních systémů dostat a zároveň přenese data vlastní, resp. data z daných článků, do příslušných systémů. Následně pak přenese tyto informace
do mapy s využitím technologií Google Maps.

Výsledná mapa bude zahrnovat celý svět s vyznačením zmiňovaných oblastí napříč lety, ve kterých se proměňovali a jak postupně zanikali. Posléze se přeneseme do současnosti a ukážeme si taktéž interaktivně, jak se sucho rozšiřuje nyní, aby byli vidět jeho dopady na krajinu.

Seznam použité literatury

Více informací o suchu naleznete zde

Tabulka výpočtu doby načtení
Rychlost Velikost stránky Doba načtení
20.77 Mb/s 3.4 kB 71 ms
100 Mb/s 3.4 kB 14 ms

1 2 3

Ověřit XHTML 1.0 Strict
Ověřit CSS