Videoukázky

Na této stránce si můžete prohlédnout několik videoukázek, které jsem pořídil různými optickými soustavami. Podrobnější popis těchto soustav naleznete v článku o využití videokamery v amatérské astronomii.
Všechny záznamy jsou ve formátu MPEG4.


Přelet Iridia

Iridium.avi (2,8 MB) je záznam přeletu Iridia 34 pořízený samotnou videokamerou (bez dalekohledu). Jasná hvězda napravo je Arcturus.


Přelet Iridia

Iridium2.avi (638 kB) je záznam přeletu Iridia 75 pořízený 12.8.2003 černobílou TV kamerou SONY SSC-M383CE s objektivem 1,4/12,5mm (nepříliš kvalitní objektiv ze staré promítačky). Na rozdíl od předchozího záznamu je tento snímán normální snímkovou frekvencí. Z několika jasných hvězd možná poznáte centrální část souhvězdí Labutě.


Zákryt Jesliček

Jeslicky.avi (162 kB) je záznam zákrytu hvězdy XZ 80327 během zákrytu hvězdokupy Jesličky Měsícem 6.3.2001. Zákryt byl zajímavý tím, že hvězda je dvojitá (8,4 mag a 9,7 mag), jasnější složka se zakryla o cca 0,5 s dříve, než slabší složka. Videozáznam jsem pořídil soustavou č.4, popsanou v tomto článku, kamera byla v režimu prodloužené expozice.


Zákryt Jesliček 2008

Jeslicky08.avi (5,2 MB) je ukázka z dalšího zákrytu otevřené hvězdokupy Jesličky Měsícem ze dne 13.4.2008. Obraz je výškově převrácený. První nejjasnější zákryt je hvězda TYC 1395-2963-1, 6,4mag, kamera byla v režimu prodloužené expozice.


Tečný zákryt

Kaminky.avi (2 MB) je záznam tečného zákrytu hvězdy HIP 57339 (7,1 mag) Měsícem natočený nedaleko obce Kamínky na Rokycansku 11. listopadu 2001. Videozáznam jsem pořídil také soustavou č.4, kamera byla v normálním režimu.


Tečný zákryt

Kluky.avi (1,2 MB) je záznam tečného zákrytu hvězdy 37 Geminorum (5,7 mag) Měsícem natočený nedaleko obce Kluky (u Písku) 30. září 2002. Úvodní vstup hvězdy byl jednoduchý a na tomto videu není zachycen. Videozáznam jsem pořídil soustavou č.4, kamera byla v normálním režimu.


Tečný zákryt

Krsy.avi (0,6 MB) je záznam tečného zákrytu hvězdy kappa Geminorum (3,6 mag) Měsícem natočený nedaleko obce Krsy 30. září 2002. Video jsem zkrátil o závěrečný výstup hvězdy, který byl jen jednoduchý. Videozáznam jsem pořídil soustavou č.4, kamera byla v normálním režimu.


Tečný zákryt

Kunkovice (28 MB) je záznam tečného zákrytu hvězdy 23 Leo (6,5 mag) Měsícem natočený nedaleko obce Kunkovice na Šumavě 15.října 2017. Videozáznam jsem pořídil pomocí dalekohledu Newton 146/890 a černobílé kamery DMK21.


Zákryt Saturnu - vstup

Vstup-s.avi (3,8 MB) je záznam vstupu Saturna za osvětlenou část Měsíce 3.11.2001. Videozáznam jsem pořídil dalekohledem 355/1600 mm, pro připojení kamery jsem použil soustavu č.1 .


Zákryt Saturnu - vystup

Vystup-s.avi (3,4 MB) je záznam výstupu Saturna za neosvětlenou částí Měsíce. Použitý dalekohled i připojení kamery je stejné jako u předchozího záznamu vstupu, jen je použito menší zvětšení, abych získal větší zorné pole.


Planetka 2002NY40

V noci ze 17. na 18. srpna 2002 minula Zemi relativně těsně (530 000km) planetka 2002NY40. Přestože se jednalo o malé těleso (cca 0,5km), dosáhla jasnosti až 9,7 mag a byla tak dostupná i malým amatérským dalekohledům. Nápadný byl velmi rychlý pohyb planetky na hvězdném pozadí, což dokumentují následující dva videozáznamy: První (2,6 MB) zachycuje planetku poblíž hvězdy TYC1624-02517-1 (10,0 mag), druhý (3,1 MB) pak v blízkosti hvězdy TYC1623-01388-1 (8,5 mag). Videozáznam jsem pořídil dalekohledem 355/1600 mm pomocí optické soustavy č.4, kamera byla v režimu prodloužené expozice. Vkopírovaný čas je UT, zorné pole kamery je cca 6'.


Zákryt hvězdy planetkou

Zakryt.avi (298 kB) je záznam zákrytu hvězdy planetkou Bertholda 26.8.2003. Na pohled není toto video moc zajímavé, jedná se však o poměrně vzácný úkaz, který umožňuje zpřesnit rozměry a dráhu planetky. Zakrývaná hvězda (TYC5757-00353-1) má jasnost 8,6mag. Další dvě hvězdy na záznamu jsou TYC5757-00486-1 (napravo, jasnost 9,6mag) a TYC5757-00621-1 (nahoře, jasnost 10,4mag). Blikající světlo u levého okraje je opticky vkládaný časový signál z přijímače DCF. Video jsem pořídil opět dalekohledem 355/1600 mm pomocí černobílé TV kamery SONY SSC-M383CE, umístěné v primárním ohnisku dalekohledu.


Domovská stránka Aktualizováno: 2.3.2018