Rozšiřující deska Disp_Kbd_1 pro EVB2633F


Blokové schéma desky

Na desce Disp_Kbd_1 je vytvořeno rozhraní pro připojení alfanumerického nebo grafického LCD displeje a rastrové klávesnice k vývojovému modulu Hitachi EVB2633F. Dále je na desce 8 + 4 bitový paralelní datový port pro univerzální použití. Všechny porty jsou řízeny obvodem Xilinx CPLD XC9572 nebo XC95108 v pouzdře PLCC84, jehož naprogramováním lze podle potřeby jednotlivé porty konfigurovat. Ze strany vývojového modulu je do CPLD zavedena 8bitová datová sběrnice (D15 - D8), adresní vodiče A9 - A0 a signály /CS3, /HWR, /RD, /RESET a systémové hodiny CLK. Dále je CPLD připojen na 2 vývody TPU a prostřednictvím oddělovacího obvodu na signál /WAIT.

Programování obvodu CPLD XC9572 resp. XC95108 je možné přímo na desce využitím rozhraní JTAG na konektoru H5.

Pro správnou funkci jednotlivých portů musí být příslušně naprogramován obvod CPLD. Při nesprávném naprogramování vývodů pro adresní a datovou sběrnici hrozí i zničení mikrokontroléru ve vývojovém modulu EVB2633F!

 

Obr. 1:      Blokové schéma Disp_Kbd_1

[Zobrazit s větším rozlišením]

 


Rozhraní desky

 

Rozhraní vývojového modulu

Deska Disp_Kbd_1 je pomocí 5 konektorů připojena k vývojovému modulu EVB2633F. Do desku jsou zavedeny následující signály:

Jednotlivé signály rozhraní EVB2633F mohou být podle potřeby využity v obvodu CPLD. Příslušné vývody CPLD musí být naprogramovány podle následující tabulky:

Vývod CPLD Směr CPLD Význam   Vývod CPLD Směr CPLD Význam
1 IN A0   19 IN/OUT D8
2 IN A1   21 IN/OUT D9
3 IN A2   25 IN/OUT D10
4 IN A3   26 IN/OUT D11
5 IN A4   75 IN/OUT D12
6 IN A5   79 IN/OUT D13
7 IN A6   80 IN/OUT D14
11 IN A7   81 IN/OUT D15
13 IN A8   9 (GCK1) CLK
14 IN A9   74 (GSR) /RESET
15 IN /HWR   12 (GCK2) TIOCA2
23 IN /RD   10 (GCK3) TIOCB2

 

Rozhraní LCD displeje

Pro připojení LCD displeje je na konektory H1 a H2 vyvedeno 8 datových vodičů a další potřebné řídicí signály:

Pro správnou funkci rozhraní LCD displejů musí být příslušně naprogramován obvod CPLD. Vývody připojené na datové vodiče displeje musí být programovány jako obousměrné. Jejich směr musí být řízen v závislosti na prováděné operaci (zápis dat/řízení do displeje, čtení dat/stavu z displeje). Směr dalších signálů musí být nastaven v závislosti na konkrétní specifikaci displeje. Např. pro řízení displeje BT42005 jsou zapotřebí 3 výstupní signály (RS, R/W, EN).

Rozhraní maticové klávesnice

Maticová klávesnice o maximální velikosti 4 x 8 kláves může být připojena na konektor H3. Jednotlivé řádky klávesnice jsou buzeny prostřednictvím budiče s otevřenými kolektory. Sloupcové vývody jsou připojeny na CPLD. Pro udržení klidové úrovně H na jsou jednotlivé sloupcové vodiče přes rezistory 10k připojeny na napájecí napětí +5V.

Vývody CPLD, které jsou zapojeny na vstup řádkových budičů, musí být naprogramovány jako výstupní. Vývody na které jsou připojeny sloupcové vodiče musí být naprogramovány jako vstupní.

Univerzální paralelní port

12 vývodů obvodu CPLD je zavedeno na konektor H4. Při vhodném naprogramování je lze použít například jako 8 bitový paralelní port, doplněný 4 řídicími signály. Nastavení směru a další vlastnosti vývodů závisí na konkrétním použití.

Diody LED

Na desce Disp_Kbd_1 je zelená a červená resp. žlutá dioda LED. Anody diod jsou připojeny přes rezistor 820j na +5V, katody jsou připojeny na dva vývody obvodu CPLD. Diody svítí, je-li příslušný vývod CPLD v úrovni L. Diody LED mají univerzální využití, jejich význam závisí na naprogramování obvodu CPLD, resp. na programové obsluze.

Signál /WAIT

Vývod (pin) č. 24 obvodu CPLD je připojen na invertující budič s otevřeným kolektorem, který ovládá signál /WAIT mikrokontroléru. Tento signál může být v případě potřeby použit ke vkládání čekacích taktů při přenosech na sběrnici. Není-li signál /WAIT používán, měl by vývod CPLD č. 24 být trvale v úrovni L.


Zapojení konektorů

Většina signálů, které jsou vyvedeny na konektorech H1, H2, H3 a H4 je připojena na vývody CPLD. Při návrhu funkce CPLD je proto velmi důležité respektovat toto zapojení a správně naprogramovat vlastnosti jednotlivých vývodů.

 

Konektor H1

Konektor pro připojení alfanumerického LCD displeje.

Vývod konektoru Vývod CPLD Směr vývodu CPLD Význam
1 -   GND
2 -   +5V
3 -   kontrast
4 66 OUT  RS (Pro BT42005)
5 46 OUT  R/W (Pro BT42005)
6 47 OUT  EN (Pro BT42005)
7 35 IN/OUT

 D0

8 36 IN/OUT

 D1

9 37 IN/OUT

 D2

10 39 IN/OUT

 D3

11 40 IN/OUT

 D4

12 41 IN/OUT

 D5

13 43 IN/OUT

 D6

14 44 IN/OUT

 D7

15 48 OUT  /CS
16 20 OUT  /RES

 

 

Konektor H2

Konektor pro připojení grafického LCD displeje.

Vývod konektoru Vývod CPLD Směr CPLD Význam   Vývod konektoru Vývod CPLD Směr CPLD Význam
1 -   +5V   14 35 IN/OUT

D0

2 -   GND   15 36 IN/OUT

D1

3 -  

-

  16 37 IN/OUT

D2

4 -   +5V   17 39 IN/OUT

D3

5 -   GND   18 40 IN/OUT

D4

6 -   GND   19 41 IN/OUT

D5

7 -   +5V   20 43 IN/OUT

D6

8 -   +5V   21 44 IN/OUT

D7

9 20 OUT /RES   22 76*) OUT Red LED
10 48 OUT /CS   23 77*) OUT Green LED
11 66 OUT RS   24 -  

-

12 46 OUT /DWR   25 -  

-

13 47 OUT /DRD   26 -  

-

*) budí spínací tranzistor

 

Konektor H3

Konektor pro připojení maticové klávesnice.

Vývod konektoru Vývod CPLD Směr CPLD Význam   Vývod konektoru Vývod CPLD Směr CPLD Význam
1 54 IN Sloupec 0   9 58 IN Sloupec 4
2 50 OUT*) Řádek 0   10 - - +5V
3 55 IN Sloupec 1   11 61 IN Sloupec 5
4 51 OUT*) Řádek 1   12 - - GND
5 56 IN Sloupec 2   13 62 IN Sloupec 6
6 52 OUT*) Řádek 2   14 - - GND
7 57 IN Sloupec 3   15 65 IN Sloupec 7
8 53 OUT*) Řádek 3   16 - - GND

*) ovládá invertující budiče řádků

 

Konektor H4

Univerzální rozhraní.

Vývod konektoru Vývod CPLD Význam   Vývod konektoru Vývod CPLD Význam
1 45 IOB0   9 69 IOB4
2 31 IOCI0   10 - +5V
3 63 IOB1   11 70 IOB5
4 32 IOCI1   12 - GND
5 67 IOB2   13 71 IOB6
6 33 IOCO0   14 - GND
7 68 IOB3   15 72 IOB7
8 34 IOCO1   16 - GND

Směr a význam vývodů CPLD je dán požadavky na typ rozhraní na konektoru H4. Význam vývodů uvedený v tabulce odpovídá standardní konfiguraci CPLD.

 

Konektor H5

Na konektoru H5 je vyvedeno rozhraní JTAG pro ISP programování obvodu CPLD.

Vývod konektoru Vývod CPLD Význam   Vývod konektoru Vývod CPLD Význam
1 - +5V   5 - klíč
2 59 TDO   6 29 TMS
3 28 TDI   7 - GND
4 - -   8 30 TCK

 


Schémata desky Disp_Kbd_1

 

Obr. 2:      Schéma Disp_Kbd_1 - list 1

[Zobrazit s větším rozlišením]

Obr. 3:      Schéma Disp_Kbd_1 - list 2

[Zobrazit s větším rozlišením]

Obr. 4:      Rozmístění součástek na desce Disp_Kbd_1

[Zobrazit s větším rozlišením]


Standardní konfigurace obvodu CPLD

Pro snadné použití desky Disp_Kbd_1 lze použít standardní konfigurace obvodu CPLD.

Podrobnější popis obou konfigurací lze najít v příslušném popisu.


Další rozšiřující desky

 


Poslední změna stránky byla provedena 18.02.2005