Řešení některých problémů s HEW

 


1.              Různé verze prostředí HEW

Verze programu HEW se poměrně často mění a u jednotlivých verzí se v detailech liší i postup při vytváření nového projektu. Proto je užitečné znát několik všeobecných pravidel:


2.              Problémy způsobené mapováním datové sekce

V některých případech se při práci se simulátorem procesoru H8S objevuje problém s nefungujícími simulovanými IO operacemi. Pokud je simulátor správně nastaven, může být příčina potíží v nastavení parametrů pro sestavení programu, jejichž důsledkem je mimo jiné i zdánlivá nefunkčnost simulovaných IO operací.

Při samostatném vytváření projektu v prostředí HEW je sestavovací program konfigurován tak, že mapuje konstanty v datové sekci (tj. .data) bezprostředně za konec kódové sekce. Tento postup má v určitých případech (inicializace proměnných v případě použití skutečného procesoru) opodstatnění, ale pro ladění úloh v předmětu POT je nežádoucí. Situaci lze vyřešit následujícím způsobem:

Pokud je v záložce Link/Library pro nastavení adres sekcí otevřené v okně Build - KPIT GNUH8[ELF] Toolchain ... zvoleno mapování sekce .data (viz obr. 1), postupujeme dále popsaným způsobem:

 

Obr. 1.

 

 

Obr. 2.

 


[Základní vlastnosti HEW]    [Instalace prostředí HEW]    [Vytvoření a úprava projektu]    [Překlad a ladění na simulátoru]    [Použití simulovaných I/O operací]


Návrat na hlavní stránku POT.

Poslední změna stránky byla provedena 16.03.2010