Instalace prostředí HEW a nástrojů KPIT GNU

 


i.              Úvod

Instalační soubory pro překladače GNU a vývojového prostředí HEW lze najít na Courseware předmětu POT na stránce Studijní materiály, případně lze použít tyto odkazy: HEW, GNUH8.

Nástroje (tj. překladače a sestavovací programy) GNU jsou po instalaci integrovány do prostředí HEW, ve kterém je k dispozici textový editor, simulátor a další pomocné nástroje. 

Samotné nástroje GNU mohou být instalovány ve dvou verzích, které se liší formátem objektových souborů. Pro předmět POT, zaměřený na simulaci daného procesoru, jsou vhodnější nástroje, které používají formát souborů ELF (Executable and Linking Format). Dříve používaný formát COFF (Common Object File Format) není od verze 0601 podporován.

 


ii.              Instalace

Oba instalační soubory je vhodné umístit do společného adresáře. Nejprve je nutné instalovat vývojové prostředí HEW. Poté instalujeme nástroje GNU, které se automaticky integrují pod HEW. Pokud jsou instalační soubory pro HEW a GNU umístěné ve stejném adresáři (doporučený postup), proběhne při instalaci HEW automaticky též instalace GNU. Při instalaci HEW je nutné zadat aktivační kód, který je v portletu Nástroje pro samostatnou práci v souboru Aktivace GNU.txt (zadává se pouze kód uvedený v texovém souboru).

 


[Základní vlastnosti HEW]    [Vytvoření a úprava projektu]    [Překlad a ladění na simulátoru]    [Použití simulovaných I/O operací]    [Řešení některých problémů]


Návrat na hlavní stránku POT.

Poslední změna stránky byla provedena 12.02.2014