Základní vlastnosti vývojového prostředí HEW

 


1.              Úvod

Pro práci s procesorem Renesas H8S/2600 v předmětu POT je použito vývojové prostředí HEW (High performance Embedded Workshop), které je produktem firmy Reneses. Součástí vývojového prostředí je i simulátor několika procesorů včetně procesoru H8S/2600.

Pod HEW jsou instalovány překladače a sestavovací program GNU, které umožňují snadný překlad a sestavení programu a jeho ladění na simulátoru procesoru H8S/2600.

Vývojové prostředí HEW i nástroje GNU jsou dostupné na Courseware předmětu POT na stránce Studijní materiály. Samostatné starší verze překladače (bez vývojového prostředí HEW) lze najít na stránkách firmy Renesas (před stažením je nutné se zaregistrovat na stránkách firmy Renesas). Zde jsou dostupné i verze překladačů pod Linux.

Vztah mezi jednotlivými nástroji je znázorněn na následujícím obrázku.

Vývojové prostředí HEW umožňuje snadnou editaci zdrojových souborů a jejich následný překlad a sestavení pomocí prostředků GNU. K simulaci výpočtu lze použít buď vestavěný simulátor procesoru H8S nebo vnější simulátor GDBH8.

GDBH8 nebo vnější program HMON (resp. HDI) mohou být použity k zavedení programu do vývojového zařízení s procesorem H8S a jeho interaktivnímu ladění. Program musí být pro tyto účely napsán a sestaven tak, aby respektoval mapu paměti a další technické vlastnosti konkrétní verze procesoru H8S.

Následující popis bude zaměřen na použití prostředí HEW k překladu jednoduchých programů (bez zvláštních požadavků na využití adresního prostoru), napsaných v asembleru a na jejich ladění pomocí vestavěného simulátoru.


2.              Organizace uživatelských souborů v prostředí HEW

Program HEW používá při své činnosti pracovní prostor (Workspace), v němž jsou zahrnuty jednotlivé uživatelské projekty. Jméno pracovního prostoru a jemu odpovídajícího adresáře na disku lze zvolit při jeho vytváření.

Pro každou úlohu (program) je v prostředí HEW obvykle vytvářen samostatný projekt. Jméno, zvolené pro projekt, určuje i jméno adresáře, ve kterém bude projekt uložen a jména výstupních souborů sestavovacího programu. V adresáři daného projektu jsou automaticky vytvořeny dva další adresáře: Debug a Release. Zdrojové kódy jednotlivých programů jsou uloženy v adresáři projektu, výstupní soubory překladačů a sestavovacího programu jsou v adresáři Debug daného projektu.

Struktura adresářů, vytvářená prostředím HEW, je na následujícím obrázku:

 


[Instalace prostředí HEW]    [Vytvoření a úprava projektu]    [Překlad a ladění na simulátoru]    [Použití simulovaných I/O operací]    [Řešení některých problémů]


Návrat na hlavní stránku POT.

Poslední změna stránky byla provedena 22.03.2017