CITACE PODLE NOVÉ NORMY ČSN ISO 690

Citace podle nové normy ČSN ISO 690 z března 2011 = webové stránky věnované citacím iso690.zcu.cz

Rozdíly od starší verze normy ČSN ISO 690 (prezentace - září 2011)

Citace - parafráze - plagiát (prezentace) Co je dobře?

 

PREZENTACE

Seminář pro doktorandy FF (prezentace - prosinec 2015)

Citace - Harvardský systém (prezentace ze semináře pro FPE - listopad 2015 a FF - prosinec 2015)

Hirschův index ve WoS a Scopus (9.5.2017)

UT ISI (16.2.2010)

Boolovské operátory

Informační zdroje (PERUN 7.8.2013)

 

VÝUKA

 

Výuka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

letacek_maly

letacek_mini