Home   Michal Friesl
2020-08-05 21:11:22 Mapa stránekEnglish
Domůůů...
KontaktRozvrhNapište
Výuka
ÚvodTeorie pravděpodobnostiPravděpodobnostní modelyFinanční a pojistná matematikaPravděpodobnost a statistika A,B,ESeminární práce ze statistikyVýpočetní statistika 2Připomínky a náměty k výuce???Diplomky
Věda
PublikaceKonference
Osobní
ŽivotopisMagisterské studiumDoktorské studiumNa ZČUBáječný TeXPrý GDPRČSOB Zlý sen
Archiv
ProjektyVýtvoryVystoupeníKe stažení

 
Pravděpodobnost a statistika hypertextově
 
Finanční matematika hypertextově
 
Statistici na KMA
Zobrazená stránka Home / Výuka / STAV2 / O předmětu

Výpočetní statistika 2

 1. O předmětu

1. Výpočetní statistika 2

  

Doba konání

V LS 2017/2018 mám jednu 3hodinovou přednášku s 2hodinovým cvičením v druhé polovině semestru, viz můj Rozvrh. Výuku v první polovině semestru vede P. Stehlík.

O předmětu

Předmět je volně transformovaným nástupníkem dřívějšího předmětu KMA/SPS Seminární práce ze statistiky, nahradil ho v nových studijních plánech, poprvé běží v roce 2017/2018. Cílem zůstává
 • zpracování konkrétních dat,
doplněna je přednášková část, kde se může vyskytnout
 • jednak stručné opakování vybraných témat z předmětů MSM, SA1, SA2 (případně dalších, v návaznosti na úlohy řešené na cvičení)
 • a jednak podrobnější výklad doplňujících témat, nezahrnutých v jiných předmětech (práce s vybraným programovým prostředím - R), a to i bez návaznosti na úlohy řešené na cvičení (bayesovské metody).

Na cvičení půjde první polovinu semestru o menší úlohy, které si každý student sám vybere. V druhé polovině semestru se budou postupně zpracovávat jedna společná komplexní data.

Zápočet

Každá dílčí úloha bude zahrnovat
 1. volba vlastní úlohy/přihlášení se k úloze
 2. zvolený student: přednesení doma připravených návrhů k řešení úlohy (cíl, matematická formulace, diskuse předpokladů, volba statistických metod, vyhledání potřebných programových prostředků)
 3. všichni: diskuse k návrhům, zodpovídání dotazů, doplňující návrhy
 4. všichni: realizace navrženého postupu na počítačích
 5. zvolený student: vyhotovení stručné písemné zprávy o řešení úlohy (zahrnující jak body z 2., tak výsledky výpočtů a závěry)
 6. všichni: diskuse o zprávě (připomínky, požadavky na úpravu, návrhy na doplnění textu)
Lze získat 50 bodů za menší úkoly z první části semestru a 50 bodů za dílčí úkol ze společného většího projektu týkajícího se systematického zpracování rozsáhlejšího datového souboru.

Hodnoceny budou jak individuální činnosti 2, 4, 5 (dvakrát 40 bodů) tak aktivity 3 a 6 (dvakrát 10 bodů).

Zápočet je udělen za 50 bodů.

Zkouška

 • zpracování úkolů na vybraném menším datovém souboru a obhájení v následné diskusi
 • vysvětlení náhodně vybraného tématu a doplňujících dotazů zkoušejícího (v návaznosti na vypracované zprávy)

Projektový prostor

Ve druhé části semestru jsou prostorem pro výměnu dat stránky STAV2 (Alfresco).

Část 1   
Adresa http://home.zcu.cz/~friesl/Vyuka/Stav2.html Udržuje Michal Friesl, friesl@kma.zcu.cz