Michal Friesl
OBR Pravděpodobnost a statistika HYPERTEXTOVĚ
Home  Start  Obsah  Úvod  Text  Seznamy: Hesla  Obrázky  Rejstřík  Verze PDF | K tisku
Go BackGo ForwardClosePředchozíDalší  
Verze 2014-02-08

Vznik tohoto materiálu nebyl podporován žádným grantem.
Reklama :-)
Statistici na KMA
Pravděpodobnost a statistika HYPERTEXTOVĚ < >

Test nezávislosti v kontingenční tabulce

Hypotéza Nezávislé náhodné veličiny Náhodný vektor Diskrétní sdružené rozdělení Chí-kvadrát test při neznámých parametrech Chí-kvadrát test při neznámých parametrech Náhodný výběr Test Statistika (hodnota) Hladina významnosti Kvantil Chí-kvadrát rozdělení Test nezávislosti v normálním rozdělení Předchozí Další Obrázek s vlastním textem stránky ve vektorovém formátu svgz. Nezobrazuje-li se, přejděte k rastrované verzi - viz odkaz RASTROVANĚ úplně dole...
Go BackGo ForwardClose  

M. Friesl: Pravděpodobnost a statistika hypertextově
verze 2014-02-08 HTML, stránka 92 ze 124


navrcholu.cz
Adresa http://home.zcu.cz/~friesl/hpsb/testnezkont.html či rastrovaně Udržuje Michal Friesl, friesl@kma.zcu.cz