Michal Friesl
OBR Pravděpodobnost a statistika HYPERTEXTOVĚ
Home  Start  Obsah  Úvod  Text  Seznamy: Hesla  Obrázky  Rejstřík  Verze PDF | K tisku
Go BackGo ForwardClosePředchozíDalší  
Verze 2014-02-08

Vznik tohoto materiálu nebyl podporován žádným grantem.
Reklama :-)
Domácí stránka M. F.
Pravděpodobnost a statistika HYPERTEXTOVĚ < >

Test nezávislosti v normálním rozdělení

Nezávislé náhodné veličiny Náhodný vektor Náhodný výběr Vícerozměrné normální rozdělení Statistika (hodnota) Výběrový korelační koeficient Hypotéza Hladina významnosti Kvantil Studentovo t-rozdělení Korelační koeficient Studentovo t-rozdělení Kritický obor Párový test Test nezávislosti v kontingenční tabulce Test nezávislosti v kontingenční tabulce Předchozí Další Obrázek s vlastním textem stránky ve vektorovém formátu svgz. Nezobrazuje-li se, přejděte k rastrované verzi - viz odkaz RASTROVANĚ úplně dole...
Go BackGo ForwardClose  

M. Friesl: Pravděpodobnost a statistika hypertextově
verze 2014-02-08 HTML, stránka 93 ze 124


navrcholu.cz
Adresa http://home.zcu.cz/~friesl/hpsb/testnezn.html či rastrovaně Udržuje Michal Friesl, friesl@kma.zcu.cz