STRÁNKY UNIVERZITY 

     STRÁNKY KATEDRY

FACEBOOKPár slov o mně ...

     V roce 2008 jsem úspěšně ukončil Střední průmyslovou školu strojní v oboru Strojírenství - grafické systémy. 

       Ve stejném roce jsem nastoupil do prvního ročníku na Leteckou fakultu Technické univerzity v Košicích, kterou jsem úspěšně v roce 2013 absolvoval, na základě čeho mi by udělen inzenýrský titul v oboru "Provoz letadel". Během studia jsem získal mnoho hodnotných poznatků z oblasti konstrukce, termodynamiky a regulace leteckých turbokompresorových motorů a konstrukce letadel.

        Dosazené znalosti z teorie lopatkových strojů jsem se rozhodl rozšířit a od roku 2013 působím na Katedře energetických strojů a zařízení Západočeské univerzity v Plzni jako doktorand a zároveň jako vědecko - výzkumný a akademický pracovník. V současnosti se podílím, ve spolupráci s průmyslovým partnerem Doosan Škoda Power, na vývoji a testování turbínových stupňů na experimentální vzduchové turbíně.


                                                                                                 © Marek Klimko - 2018