STRÁNKY UNIVERZITY 

     STRÁNKY KATEDRY

FACEBOOKCVIČENÍ Z PŘEDMĚTU MECHANIKA TEKUTIN

Literatura:
Linhart, Jiří. Mechanika tekutin I. 2. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2009. ISBN 978-80-7043-766-7
Noskievič, Jaromír. Mechanika tekutin. 1. vyd. Praha : SNTL, 1987.

Plán přednášek:
Přednášky_MT.pdf

Podmínky absolvování předmětu:
Hodnoceni.pdf

Cvičení:
UČEBNÍ TEXTY

Cv-1.pdf
Cv-2.pdf
Cv-3.pdf
Cv-4.pdf
Cv-5.pdf
Cv-6.pdf
Cv-7.pdf   07.11.2017 - Nahrazuje RNDr. Daniel Duda, Ph.D.
Cv-8.pdf   14.11.2017 - Nahrazuje Ing. Petr Pavlíček
Cv-9.pdf   21.11.2017 (HODINA ODPADÁ)  - Cvičení se přesouvá na 28.11. !!!

                                                                                                 © Marek Klimko - 2017