O projektu

Informace o tvorbě projektu.

Projekt

Projekt Nové didaktické pomůcky a technologie byl řešen pod označením SGS 2014/026. Tvorba projektu probíhala pod záštitou Fakulty pedagogické na Západočeské univerzitě, konkrétně na Katedře výpočetní a didaktické techniky.

Projekt je zaměřen na Sphero a Dice+, periferní zařízení určená pro tablety a smarphone.

Řešitelé


Lukáš Štich

lukaz@kvd.zcu.cz


Adam Janča

adam.janca@optimusweb.cz