Ladislav Němec (doc. Ing. CSc.)

KKS - Katedra konstruování strojů
místnost: FST-UK114

Kontakt
E: nemecl (at) kks.zcu.cz
T: +420 377 63(8 258)
----------------------------------------------------------------------------------------

Moje nepřítomnost na KKS může být operativně uvedena na dveřích mé kanceláře nebo ZDE
My current absence in the KKS can be indicated on the door of my room UK114 or HERE

Úřední hodiny
Office Hours
Utery 13 - 15 hod.
  Vhodné je zamýšlenou návštěvu v rámci úředních hodin avizovat den předem e-mailem

Kromě úředních hodin je možné si se mnou sjednat schůzku i v jiném čase - viz bílá pole (viz ale aktuální nepřítomnost uvedená výše)
In addition to office hours, it is possible to make an appointment with me at another time - see the white fields (but see the current absence listed above)

(Toto se netýká konzultací v rámci výuky jednotlivých předmětů, které jsou zahrnuty v zelených polích)

----------------------------------------------------------------------------------------