Ladislav Němec (Doc. Ing. CSc.)

KKS - Katedra konstruování strojů
oddělení DMT - Dopravní a manipulační technika
místnost: FST-UK114

E: nemecl (at) kks.zcu.cz
T: +420 377 63(8 258)
(pro naléhavé případy M: +420 774 104 380)

----------------------------------------------------------------------------------------

Moje nepřítomnost na KKS může být uvedena též ZDE

Úřední a hodiny
Utery 11 - 13 hod.
Ctvrtek 11 - 13 hod.

Kromě úředních hodin je možné si se mnou sjednat schůzku i v jiném čase - viz bílá pole v rozvrhu

(Toto se netýká konzultací v rámci výuky jednotlivých předmětů, které jsou zahrnuty v zelených polích)

----------------------------------------------------------------------------------------