Welcome to website of the Intensive Programme


"Perspectives for the development of low-power systems using biomass
in the context of the EU energy policy for the Central European region"

   


University of West Bohemia (UWB), represented by the Department of Electric Power Engineering and Environmental Engineering, has extensive experience in the co-operation with the partner universities from neighboring countries - Germany, Austria, Slovakia and Poland, in Socrates-Erasmus projects. Since 1999 the Department has organized the annual intensive training courses, so called intensive programmes (IPs), especially aimed at environmental impacts of power industry.


Západočeská univerzita v Plzni (ZČU), reprezentovaná Katedrou elektroenergetiky a ekologie, již dlouhou dobu spolupracuje s partnerskými univerzitami z okolních zemí - Německa, Rakouska, Slovenska a Polska na projektech Socrates-Erasmus. Od roku 1999 každoročně organizuje intenzivní výukové kurzy, tzv. intenzivní programy (IP), které se zaměřují zejména na otázky vlivu energetického průmyslu na životní prostředí.


Deadlines / Důležité termíny

Beginning of the IP course                                                        6.7. 2014             Začátek IP kurzu

End of the IP course                                                                  17.7. 2014             Konec IP kurzu

IP location / místo konání -  Pardubice, hostel TRIM, Czech Republic

WORK PROGRAMME of the IP course 2014NEWInstructions for Participants / Pokyny účastníkům

Organizers cover costs of travel, maintenance and accommodation.

The authors of the projects are asked to use the paper template .

Information leaflet for interested persons


Cestovní a pobytové náklady jsou hrazeny organizátorem kurzu.

Prosíme autory projektů, aby použili danou šablonu .

Informační leták pro zájemce