Vyhledávání informací a komunikace

1. úkol: Vyhledávání informací


Metodické pokyny


V této hodině se žáci naučí vyhledávat potřebné informace na internetu pomocí fulltextového vyhledávače či katalogového webu. V úvodu hodiny proběhne prezentace, ve které se žáci dozvědí informace o vyhledávání na internetu, rozdíly mezi fulltextovým a katalogovým vyhledáváním a budou umět rozdíly mezi těmito dvěma způsoby rozeznat a použít v následujících příkladech. Příklady jsou zaměřeny na různé oblasti vyhledávání (např. vyhledávání služeb, spojení, map, obrázků). Slouží vyučujícímu pro orientaci, aby zjistil, která oblast je pro žáky problémová, aby se další hodinu mohl na ni zaměřit a s žáky tuto oblast prohloubit. Vyučující promítne zadání otázek z určitých oblastí na interaktivní tabuli, žáci pracují samostatně, zkouší si informaci najít sami. Po dokončení příkladů následuje diskuse a je prozrazeno správné řešení otázek.
Zadání úkolu


Každý z nás potřebuje denně nalézt na internetu nějaké informace. Dnešní hodinu se podíváme jak a kde tyto informace nejrychleji a snáze vyhledat. Otevři si textový dokument Word, který uložte jako Prijmeni_vyhledavani.doc. Do tohoto dokumentu si poznamenej všechny výsledky vyhledávání na dané otázky.
2. úkol: Prohlubující příklady na vyhledávání


Metodické pokyny


Cílem této hodiny je prohloubení oblastí při vyhledávání informací. Vyučující určí takovou oblast vyhledávání, která byla problémová pro žáky v první hodině, a zaměří na ni příklady. Na začátku výuky vyučující ještě zopakuje se žáky informace z předešlé hodiny, pro ověření bude pokládat otázky směřující na připomenutí znalostí o vyhledávání na internetu. Poté bude následovat samostatná práce žáků, zadání práce si stáhnou ze složky od vyučujícího a své výsledky práce uloží do své složky k posouzení vyučujícímu. Hodnocení úkolů vyučující provede slovně.Zadání úkolů