Základní informace

Fyzikální praktika si dávají za cíl seznámit studenty se základy fyzikálních měření. Student by měl být po absolvování schopen především:

¤ Znát funkci a ovládání základních měřidel
¤ umět sestavit experiment dle návodu
¤ umět stanovit chybu měření
¤ dokázat obhájit správnost naměřených výsledků
¤ případně odhalit důvod odlišnosti naměřených a očekávaných skutečností.